Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

 

Starosta Polkowicki Kamil Ciupak uprzejmie informuje, iż na terenie powiatu polkowickiego realizowane są działania w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja, przysługują osobie uprawnionej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, wówczas nie jest wymagane oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady

Co obejmuje?                                                                   

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
  w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje pomoc w zakresie:

prawa rodzinnego, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa podatkowego oraz spraw karnych. Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

 

Co obejmuje nieodpłatna mediacja ?

poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, przygotowanie projektu wniosku i przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw do których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wstępuje przemoc.

Zapisy na porady

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty, z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie porad odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń do wszystkich punktów działających na terenie powiatu dokonuje się telefonicznie pod numerem:

tel. 513-061-457 w godz. 7:30-15:30 oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

i mediacji na terenie powiatu polkowickiego w 2021 r.

Gmina Chocianów

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

3

Wtorek1

Środa2

Czwartek3

10-14

10-14

14-18

ul. Pocztowa 18

59-140 Chocianów

 

Gmina Gaworzyce

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

2

Poniedziałek1

Środa3

11-15

Urząd Gminy Gaworzyce

ul. Dworcowa 95,

59-180 Gaworzyce  

 

Gmina Grębocice

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

2

Wtorek2  

Piątek3

13-17

12-16

Urząd Gminy Grębocice

ul. Głogowska 3,

59- 150 Grębocice

 

Gmina Przemków

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

3

Poniedziałek3

Czwartek 1

Piątek2

12-16

12-16

11-15

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Plac Targowy 1,

59-170 Przemków

 

Gmina Radwanice

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

1

Środa1

14:30-18:30

Urząd Gminy Radwanice

ul. Przemysłowa 17,
59-160 Radwanice

 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

4

Poniedziałek2

Wtorek3

Czwartek2

Piątek1

14-18

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1,

59-100 Polkowice

 

 1. punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INICJATYWA, ROZWÓJ”  z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 2. punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INICJATYWA, ROZWÓJ”  z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 3. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów.

 

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości,
Starosta Polkowicki przedłuża zawieszenie udzielania porad osobiście
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu polkowickiego do 19 czerwca 2020 r.


o przywróceniu terminu udzielania porad także osobiście, zostaniecie Państwo poinformowani poprzez umieszczenie informacji w punktach NPP oraz stronach internetowych gmin

poradę można uzyskać za pomocą środków porozumiewania się na odległość

nieodpłatna pomoc przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą innych osób
w ciągu ostatniego roku


W jaki sposób umówić się na poradę?


Przed uzyskaniem takiej pomocy trzeba złożyć wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:


- elektronicznie poprzez stronę: https://np.ms.gov.pl

- w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
- elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- ustnie przez telefon podając imię, nazwisko, adres, PESEL, przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia

 


Starostwo Powiatowe w Polkowicach informuje, że w związku z realizacją art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 5 sieprnia 2015 r. o niedopłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) wprowadzono dodatkową możwliwość rejestracji na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, za pomocą elektronicznej rezerwacji.

 

Elektronicznej rejestracji dokonać można samodzielnie, wchodząc na stronę powiatu polkowickiego w zakładkę NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA wybierając opcję REJESTRACJA, bądź bezpośrednio na stronę https://powiatpolkowicki.npp-24.pl

 

Następnie należy wybrać zakres wizyty, dokonać wyboru punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, termin i godzinę, i potwierdzić dokonanie zgłoszenia. Wówczas zostanie wygenerowany numer rezerwacji. Można opcjonalnie wskazać swój adres e-mailowy lub numer telefonu.

 

Wizytę można również  ustalić telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. 513 061 457 od pon. do piątku  w godz. od 7:30 do 15:30.

 

 


 

 

 

 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - kliknij

 

 

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf