Starostwo Powiatowe w Polkowicach informuje, że w związku z realizacją art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 5 sieprnia 2015 r. o niedopłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) wprowadzono dodatkową możwliwość rejestracji na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, za pomocą elektronicznej rezerwacji.

 

Elektronicznej rejestracji dokonać można samodzielnie, wchodząc na stronę powiatu polkowickiego w zakładkę NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA wybierając opcję REJESTRACJA, bądź bezpośrednio na stronę https://powiatpolkowicki.npp-24.pl

 

Następnie należy wybrać zakres wizyty, dokonać wyboru punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, termin i godzinę, i potwierdzić dokonanie zgłoszenia. Wówczas zostanie wygenerowany numer rezerwacji. Można opcjonalnie wskazać swój adres e-mailowy lub numer telefonu.

 

Wizytę można również  ustalić telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. 513 061 457 od pon. do piątku  w godz. od 7:30 do 15:30.

 

 


 

PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - kliknij

 

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Starosta Polkowicki Kamil Ciupak uprzejmie informuje, iż na terenie powiatu polkowickiego realizowane są działania w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Dla kogo?

 

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

 

Co obejmuje?

 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatana pomoc prawna?

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje pomoc w zakresie:
prawa rodzinnego, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa podatkowego oraz spraw karnych. Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Zapisy na porady


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń do wszystkich punktów działających na terenie powiatu dokonuje się telefonicznie pod numerem:

Tel. 513-061-457  w godz. 7:30-15:30 lub poprzez elektroniczny system rejestracji wizyt, pod adresem:
https://powiatpolkowicki.npp-24.pl
oraz jako link na stronie internetowej powiatu polkowickiego w zakładce NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PDF

 

 

Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych na terenie Powiatu Polkowickiego

 

 

Gmina Chocianów

 

Liczba dni w tygodniu Dzień w tygodniu Godziny Lokalizacja
3

Wtorek1

Środa2

Czwartek3

10-14

10-14

14-18

ul. Pocztowa 18

59-140 Chocianów

 

Gmina Gaworzyce

 

Liczba dni w tygodniu Dzień w tygodniu Godziny Lokalizacja
2

Poniedziałek1

Środa3

11-15

Urząd Gminy w Gaworzycach

ul. Dworcowa 95

59-180 Gaworzyce  

 

Gmina Grębocice

 

Liczba dni w tygodniu Dzień w tygodniu Godziny Lokalizacja
2

Wtorek2

Piątek3

13-17

12-16

Urząd Gminy Grębocice

ul. Głogowska 3,

59- 150 Grębocice

 

 

Gmina Przemków

 

Liczba dni w tygodniu Dzień w tygodniu Godziny Lokalizacja
3

Poniedziałek3

Czwartek1 

Piątek2

14-18

14-18

11-15

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Plac Targowy 1,

59-170 Przemków

 

Gmina Radwanice

 

Liczba dni w tygodniu Dzień w tygodniu Godziny Lokalizacja
1

Środa1

14.30-18.30

Urząd Gminy Radwanice

ul. Przemysłowa 17,
59-160 Radwanice

 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

 

Liczba dni w tygodniu Dzień w tygodniu Godziny Lokalizacja
4

Poniedziałek3

Wtorek3

Czwartek2

Piątek1

14-18

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1,

59-100 Polkowice

 


1 ) punkt prowadzony przez „Fundację w Służbie Wsi” z siedziba we Wrocławiu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
2) punkt prowadzony przez „Fundację w Służbie Wsi” z siedziba we Wrocławiu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
3) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów

 

 

 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - kliknij

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf