Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

 

Na podstawie danych finansowych z ostatnich 2 lat, Tygodnik Wprost opublikował ranking wszystkich gmin w Polsce pod względem dynamiki pozyskiwania środków finansowych w stosunku do poziomu dochodów własnych i nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

 

 

„Wprost” brał pod uwagę wiele kryteriów składających się na ocenę gospodarności, w tym. m.in. wskaźnik zadłużenia, a także wydatki na transport, środowisko i kulturę. Każdy z parametrów miał określoną liczbę punktów. W rankingu wyżej premiowane były dokonania Gmin z ostatniego roku, tj. 2015. Gmina Gaworzyce w rankingu uzyskała 20,3 punkty na możliwych 23.

 

Na szczególną uwagę w Gminie Gaworzyce zasługuje wskaźnik dochodów własnych (bez dotacji i subwencji) na mieszkańca w roku 2015. Pomimo tego, że jest on niższy niż średnia dochodu w woj. dolnośląskim (powyżej 2 tys. zł) i wynosi 1856 zł to wydatki majątkowe gminy w przeliczeniu na mieszkańca są wyższe i kształtują się na poziomie 1951,2 zł, co tym samym oznacza wysoki standard w trosce o jakość życia mieszkańców.

 

Jest to ogromny sukces Mieszkańców i Wójta Gminy. Przed Gminą Gaworzyce uplasowały się jedynie nadmorskie kurorty turystyczne. Co więc stoi za sukcesem Gminy Gaworzyce, którą od morza i gór dzieli podobna, całkiem spora, odległość?

 

Kluczowa jest współpraca gminy z mieszkańcami, dobra strategia działania, racjonalne gospodarowanie środkami oraz umiejętność ich pozyskiwania ze źródeł zewnętrznych. Jako nieduży wiejski samorząd, Gmina Gaworzyce, daje przykład na to jak być dobrym gospodarzem i jak umiejętnie wydawać pieniądze na dynamiczny, a zarazem zrównoważony rozwój Gminy.

 

Dodajmy, że w rankingu tym znalazło się tylko 6 gmin z województwa dolnośląskiego, oprócz Gaworzyc, na dalszych pozycjach także Oława, Kobierzyce, Mściwojów, Walim i Rudna.

 

[Zobacz RANKING - kliknij tutaj]

Źródło: Tygodnik "Wprost", nr 31/2016

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf