Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Gmina Gaworzyce po raz kolejny wysoko w ogólnopolskim rankingu. To już trzeci ranking w tym roku, który pozytywnie pozwala ocenić pracę samorządowców. Tym razem Serwis Samorządowy PAP brał pod lupę aktywność inwestycyjną polskich samorządów. Gmina Gaworzyce zajmuje w rankingu wysokie 4 miejsce w województwie dolnośląskim, wyprzedzając przy tym najbogatsze gminy w regionie.

 

 

Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie Gminy Gaworzyce w roku 2015 wynosił 43,8. Zdaniem prof. Eugeniusza Sobczaka, twórcy rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju aktywność w zakresie podejmowania inwestycji zwiększa się, gdy samorządy pozyskują środki unijne. Gmina Gaworzyce od lat stara się wykorzystywać fundusze zewnętrzne, by w ten sposób dorównać bogatszym samorządom. Jak widać starania przynoszą korzystne rezultaty.

Jak podkreśla Wójt Gminy Gaworzyce, Jacek Szwagrzyk, kluczowa jest współpraca gminy z mieszkańcami, dobra strategia działania, racjonalne gospodarowanie środkami, ale i właśnie umiejętność ich pozyskiwania ze źródeł zewnętrznych. Jako nieduży wiejski samorząd, Gmina Gaworzyce, daje przykład na to jak być dobrym gospodarzem i jak umiejętnie wydawać pieniądze na dynamiczny, a zarazem zrównoważony rozwój Gminy.

Przypomnijmy też, że w tym roku sierpniu znaleźliśmy się na 5 miejscu w kraju i 1 miejscu w województwie pod względem dynamiki pozyskiwania środków finansowych w stosunku do poziomu dochodów własnych i nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w rankingu Tygodnika Wprost. Wraz z końcem miesiąca listopada br.  pisaliśmy też o 10 miejscu w woj. dolnośląskim w rankingu jednostek samorządu terytorialnego pod względem zrównoważonego rozwoju, który opublikował Serwis Samorządowy PAP.

 

 

 

 

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf