Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rhDCbj90YbI&t=1s

 

Zobacz film, na którym widać nowe Przedszkole - nagranie z drona

 
Nowe Przedszkole udało się wybudować po 60 latach funkcjonowania w dawnym miejscu. Jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w regionie.
W nowym budynku jest 5 oddziałów i miejsce dla 125 przedszkolaków. Stworzono tu również warunki edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.Ogromna w tym zasługa środków zewnętrznych.
 
 
Na realizację tej inwestycji Gmina Gaworzyce pozyskała 2,446,050,22 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7. Infrastruktura Edukacyjna, działanie 7.1.1. – Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI.
 
Całkowita wartość zadania wynosi 4.614.802,82 zł, z czego poziom dofinansowania stanowi 61% kosztów kwalifikowalnych.

 

 
Wizualizacja nowego przedszkola
 
 

 A tak rozpoczęły się prace... Plac budowy odwiedziły Przedszkolaki ze swoimi opiekunkami
(7.03.2017 r.)
Nieoceniona pomoc w budowie :)
 

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf