Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

 

Herb Gminy Gaworzyce

PLIKI DO POBRANIA:

 

Herb Gminy Gaworzyce (PNG)

Herb Gminy Gaworzyce (JPG)

Herb Gminy Gaworzyce (wersja konturowa)

Flaga Gminy Gaworzyce

 

 

Herbu Gminy można używać:


1. Umieszczając go w miejscach urzędowania organów samorządowych gminy, a więc w salach obrad Rady Gminy Gaworzyce, czy w pomieszczeniach Urzędu Gminy Gaworzyce.
2. Na pieczęciach, insygniach, emblematach i innych symbolach władzy samorządowej.
3. Wizualizując na budynkach, infrastrukturze technicznej (nieruchomej i ruchomej) i transportowej należących lub wykorzystywanych przez podmioty wymienione w § 1, pkt. 3. (np. tablicach adresowych i informacyjnych, pojazdach, przedmiotach użytkowych).
4. W miejscach odbywania różnych uroczystości samorządowych i państwowych.
5. Umieszczając na dokumentach i drukach urzędowych, dyplomach, zaproszeniach.
6. Wykorzystując w akcjach promocyjnych Gminy, umieszczając na różnego rodzaju folderach i gadżetach reklamowych.

 

 

 

REGULAMIN UŻYWANIA SYMBOLI GMINY GAWORZYCE

 

 

 

Logo Gminy Gaworzyce (PNG)

 

 

 

 

 

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf