Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

Obraz prezentuje dane kontaktowe do pracowników Urzędu Gminy w Gaworzycach.

 

Informujemy, iż w celach weryfikacji zgłoszenia będziemy wymagali imienia i nazwiska oraz lokalizacji danego zgłoszenia. 

 

Informujemy, że podane adresy poczty elektronicznej mają charakter techniczny i pomocniczy w załatwianiu spraw. Wysłanie wiadomości na adres email nie gwarantuje, że wiadomość zostanie otrzymana, nawet w przypadku otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości generowanej przez systemy pocztowe ze względu na na funkcjonujące w jednostce filtry antyspamowe i antywirusowe. W celu uniknięcia potraktowania przesyłanej wiadomości jako spam należy w temacie lub nagłówku wiadomości zawrzeć informacje o adresacie wiadomości np. Urząd Gminy w Gaworzycach lub Gmina Gaworzyce. Bezwzględnie zaleca się kontaktowanie z Urzędem poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą  na elektronicznej platformie usług publicznych.

 

 

Bank Spółdzielczy w Legnicy, Oddział w Gaworzycach od 01.02.2020 r.

Nr: 21 8649 1060 2007 7001 1223 0007


 

 

 

Kasa w Urzędzie Gminy w Gaworzycach jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-13.00

 

 

Uprzejmie informujemy, że w kasie Urzędu wszelkich płatności, oprócz wpłat gotówką, można również dokonywać za pomocą terminalu płatniczego. Już od 6 maja br. za pomocą karty płatniczej (również w formie zbliżeniowej) można dokonywać płatności bez minimalnego limitu przeprowadzanej operacji.


Wpłacający kartą nie płaci prowizji.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf