Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

 

1.Stanowiska kierownicze

 

 1) Wójt Gminy

 2) Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy

 3) Skarbnik Gminy

 4) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

2. Referat Finansowy, w skład którego wchodzą stanowiska pracy

 

 1) stanowisko ds. księgowości finansowo-budżetowej

 2) stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasjer

 3) stanowisko ds. księgowości budżetowej

 4) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 5) stanowisko ds. windykacji  należności  finansowych

 6) stanowisko ds. księgowości finansowej i płac

 7) stanowisko ds. księgowości finansowej

 

3. Samodzielne stanowiska pracy:

 

 1) stanowisko ds. organizacyjnych

 2) stanowisko ds. obronnych i obsługi Rady Gminy

 3) stanowisko ds. oświaty i działalności gospodarczej

 4) stanowisko ds. ewidencji ludności

 5) stanowisko ds. ochrony środowiska i dróg

 6) stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych

 7) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego

 8) stanowisko ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

 9) radca prawny

 10) strażnik gminny

 

4. Stanowiska obsługi:

 

 1) sprzątaczka;

 2) robotnik gospodarczy;

 3) kierowca samochodu osobowego;

 4) kierowca autobusu szkolnego;

 5) opiekun dowozów szkolnych.

 

 

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf