Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Rada Gminy Gaworzyce - kadencja 2018 - 2023

Białek Edward - Przewodniczący Rady Gminy
Wojtczak Bożena - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 

Chołoda Paweł
Koczyło Marcin
Krauze Adam
Kubas Zbigniew
Kupnicka Jadwiga
Szydłowska Anna
Murzyn Kamil
Najwer Łukasz
Ochej Józef    
Pawliszyn Paweł
Podlak Dariusz
Raczkowski Ryszard
Rygiel Mateusz

 

 Komisje stałe Rady Gminy Gaworzyce: 

 

Komisja Rewizyjna:

1)  Marcin Koczyło - Przewodniczący
2)  Paweł Chołoda  - Zastępca Przewodniczącego
3)  Kamil Murzyn
4)  Paweł Pawliszyn

 

Komisja Zadań Społecznych:

1) Jadwiga Kupnicka - Przewodnicząca
2) Józefo Ochej - Zastępca Przewodniczącej
3) Zbigniew Kubas
4) Bożena Wojtczak

 

Komisja Zadań Budżetowo-Gospodarczych:

1) Dariusz Podlak - Przewodniczący
2) Mateusz Rygiel - Zastępca Przewodniczącego
3) Edward Białek
4) Ryszard Raczkowski
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1)  Łukasz Najwer - Przewodniczący
2)  Adam Krauze - Zastępca Przewodniczącego
3)  Anna Szydłowska
      

 

Dyżury: 

- Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 07.30-08.30, (pokój nr 207)

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf