Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

Logo programu WiFi4euGmina Gaworzyce jako jedyna w regionie, pozyskała unijne pieniądze na montaż urządzeń umożliwiających dostęp do bezprzewodowego Internetu. W ramach instrumentu Komisji Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU Gmina Gaworzyce wybuduje infrastrukturę do bezpłatnego korzystania z internetu dla mieszkańców. Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie, obywatelom i odwiedzającym, dostępu do wysokiej jakości internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki, place, urzędy.

 

Kilka dni temu Wójt Gminy - Jacek Szwagrzyk podpisał umowę na jej wykonanie w 12 punktach na terenie gminy.


Sześć z nich zostanie zlokalizowanych w następujących obiektach: urzędzie gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, na świetlicach wiejskich w Wierzchowicach, Grabiku, Dalkowie oraz Sali wiejskiej w Kłobuczynie. Natomiast na zewnątrz urządzenia będą montowane na terenie zabytkowego parku - przy pałacu oraz przy boisku szkolnym w Gaworzycach, a także na placach zabaw w Koźlicach, Kłobuczynie, Gostyni i Dalkowie.

 

Cała inwestycja to koszt rzędu ok. 60 tys. złotych.

 

Uwaga mieszkańcy gminy Gaworzyce,

 

Za poleceniem Wojewody Dolnośląskiego uruchamiamy telefon kontaktowy dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

 

Transport taki przeznaczony jest dla osób:

 • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

 

Celem tego jest umożliwienie osobom z ograniczoną mobilnością, nawiązania kontaktu ws. zorganizowania transportu na szczepienie, w sytuacji gdy nie mają one możliwości pojawienia się w punkcie szczepień we własnym zakresie.

 

Numer telefonu aktywny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, począwszy od dnia 15 stycznia 2021 roku.

 

tel. 76/ 759 10 94 (GOPS)

Grafika z informacją powieloną w treści artykułu.

 

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z zorganizowaniem transportu na szczepienie

 1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Gaworzyce, ul. siedzibą przy ul. Dworcowej 95, 59-180 Gaworzyce.
 2. W sprawach ochrony danych można kontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu oraz zorganizowania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punku szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz art. 9 ust.2 lit. g) w zw. z art. 11h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych ze względu na nałożenie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2021r. na Wójta Gminy Gaworzyce.
 4. Dane przetwarzane będą do czasu realizacji celu wskazanego w pkt. 3.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych w zakresie wskazanego adresu będzie Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie Gaworzyce
 6. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu:
  1. Prawo żądania dostępu do danych
  2. Prawo żądania sprostowania danych
  3. Prawo żądania usunięcia danych
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
  5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 7. Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania celu tj. zorganizowania transportu do punku szczepień.

 

O szczegółach dot. samych szczepień będziemy informować w następnej kolejności.

 

Informacje nt. szczepień

Kolędnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobuczynie dziękują wszystkim mieszkańcom za ciepłe przyjęcie kolędy w święto Trzech Króli, które odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciw-Covid-19. Strażacki wóz kolędniczy z "trzema królami, aniołem, pasterzem i diabłem" przejechał ulicami wsi wywołując wielką radość u dzieci i dorosłych oglądających nas z okien i swoich posesji. 

 

Dzięki Państwa dobrowolnym datkom w skarbonie kolędniczej zliczyliśmy komisyjnie kwotę 3.500 zł. Zebrane środki finansowe z rozprowadzanych cegiełek zostaną przeznaczone na zabezpieczenie i renowację obrazu św. Jadwigi Śląskiej - patronki kościoła w Kłobuczynie oraz inne prace zaplanowane na 2021/22 rok. Wsparcie finansowe renowacji wyposażenia naszego kościoła stało się tradycją i dzięki Państwu przez ostatnie lata udało się odrestaurować wiele cennych elementów. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazane zrozumienie i wsparcie.

 

Mix zdjęć przesłany przez OSP Kłobuczyn, na których widać przebranych kolędników w maseczkach.

nadesłano: OSP Kłobuczyn

Drogi Mieszkańcu!     

Gmina Gaworzyce przystąpiła do opracowania Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gaworzyce, utworzenia bazy danych do oceny gospodarki energią, inwentaryzacji źródeł niskiej emisji


AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)

 

jest kontynuacją dotychczasowego PGN, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii – producentów, dostawców i odbiorców.


Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Gaworzyce poprzez kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich i kontynuowanych działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, wymianę kotłów na ekologiczne, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

WAŻNE!
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy Gaworzyce oraz jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, NFOŚiGW, WFOŚiGW

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, w styczniu 2021 przeprowadzona zostanie inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (rodzaj i typ ogrzewania) przez upoważnionych przez Wójta Gminy Gaworzyce, pracowników EKO-TEAM ze Zgorzelca. Ze względu na sytuację epidemiczną, ankiety zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych, aby wziąć udział w ankietyzacji prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety lub dostarczenie do Urzędu Gminy w Gaworzycach. Skany ankiet można wysłać telefonem lub mailem na poniższy adres Wykonawcy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jednocześnie trwa akcja inwentaryzacyjna na stronie internetowej http://pgngaworzyce.ankietaplus.pl
Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania końcowego. Ankieta jest anonimowa i dotyczy nieruchomości zamieszkałej.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gaworzycach - www.gaworzyce.com.pl

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy dokumentu EKO – TEAM Sebastian Kulikowski tel. 691 015 026, fax. 75 613 81 34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.
Wójt Gminy Gaworzyce

Do pobrania:

W ubiegłym roku, z okazji 35-lecia Zespołu Górali Czadeckich Dawidenka powstał w ramach projektu realizowanego przez Rozalię Rzepka w ramach współpracy z FLEX Alumni Poland Mentoring Program taki oto piękny 48-stronicowy śpiewnik "Bukowińskie Śpiwanki". Piękna rzecz!

 

Serdecznie dziękujemy Rozalii za realizację niezwykle cennej inicjatywy!

Informujemy o akcyjnej zbiórce odpadów komunalnych

tzw. „wystawki 2021” spod Osiedlowegu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

 

Odpady wielkogabarytowe (meble i inne odpady wielkogabarytowe) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione w dniu odbioru do godziny 6:00, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Miejsce wystawienia

Miejscowości

Data wystawienia

Gmina Gaworzyce

Wierzchowice, Korytów, Grabik, Śrem, Gostyń, Witanowice, Kurów Wielki, Dalków, Mieszków

8/03/2021

Gaworzyce, Dzików

9/03/2021

Kłobuczyn, Koźlice

10/03/2021

 

Podczas zbiórki ODDAJEMY m.in.: meble, dywany, wykładziny, rowery, wózki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, monitory, golarki, suszarki itp.)

 

Zabrania się wystawiania odpadów na teren Osiedlowych PSZOK poza terminem zbiórki.

Pamiętajmy! Jest to zaśmiecanie, które traktowane jest jako wykroczenie, zagrożone karą grzywny!

 

Zbiórka nie obejmuje takich przedmiotów jak: części samochodowe (zderzaki, kołpaki), opony, odpady budowlane i remontowe (gruz budowlany, wata szklana, papa), części sanitarne (muszle klozetowe, umywalki), odpady biodegradowalne, odpady szkodliwe i niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin oraz opakowania po tych odpadach), tekstylia/odzież, odpady zmieszane. W przypadku wystawienia przez mieszkańców odpadów nie kwalifikujących się do odpadów wielkogabarytowych i EE, odpady te nie zostaną odebrane.

 

Poza terminem zbiórki, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można nieodpłatnie przekazać do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Polkowicach przy ul. Działkowej 18. Punkt czynny jest:  od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 19:00,  oraz w soboty od 10:00 do 15:00. W przypadku wątpliwości, czy dany odpad podlega zbiórce – prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerem: 76 847 91 30.

 

Informacje dotyczące opłat oraz deklaracji można uzyskać w siedzibie ZGZM ul. Mała 1 w Polkowicach w godzinach 7:30-15:30 lub pod nr telefonu 76 840 14 90.

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf