Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

OSTRZEŻENIE METEOROGOLOGICZNE

pierwszego stopnia

 

na dzień 18.08.2020 r. - od 11:00 do 21.30

prawdopodobieństwo: 85%

 

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz z porywami wiatru do 80 km/h.

 

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

 

Uwaga mieszkańcy Wierzchowic,

 

we wtorek 18 sierpnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym serdecznie przepraszamy.

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021


Urząd Gminy w Gaworzycach przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Gaworzyce, który wykaże, że miesięczny dochód netto na osobę w jego rodzinie wynosi mniej niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł). Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu w rodzinie ucznia.


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach w terminie od dnia 1.09. – 15.09. 2020 r. (w przypadku słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października 2020 r.). Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek może wpłynąć w terminie późniejszym (np. pobyt w szpitalu, utrata źródła dochodu, pożar itp.).   


Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:


•    zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto z miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku,
•    w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku 2019 lub oświadczenie,
•    w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie i uzyskanym dochodzie netto,
•    w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wysokości gospodarstwa wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub umowa dzierżawy (wówczas kwota dochodu netto z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 308,00 zł),
•    w przypadku korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( beż świadczeń 500+ , 300+ )

 

FORMULARZ WNIOSKU DO POBRANIA

 

Kliknij tutaj aby pobrać formularz w wersji edytowalnej

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy w Gaworzycach (I piętro, pok. nr 213), pod numerem telefonu 76/83 16 285 w. 39.

Uwaga mieszkańcy,

 

IMGW-PIB ostrzega przed upałami pierwszego stopnia do dnia 14.08.2020 r. do godz. 20:00.

Temperatura maksymalna w dzień od 28 do 30 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 15 do 17 stopni.

 

Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo zarówno nasze, jak i osób w naszym otoczeniu, zwłaszcza najmłodszych i osób starszych. Jeśli nie jest to konieczne, nie wychodźmy z domu.

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf