Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

grafika z logo gminy i napisem "zawiadomienie o sesji"

Zawiadamiam, że zwołana na wniosek Wójta Gminy Gaworzyce

XXIX SESJA RADY GMINY GAWORZYCE

odbędzie się 17 grudnia 2020 r. o godz. 14.30

w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2020 rok.
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Białek

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w XXIX Sesji Rady Gminy Gaworzyce zwołanej na dzień 17.12.2020 roku.

Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie: https://gaworzyce.sesja.pl/

Banner informujący o programie "Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej"

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

 

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

 

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

 

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

 

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

 

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gmina Gaworzyce jest partnerem projektu "Aktywna rodzina - badminton łączy pokolenia", który realizuje Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Gaworzycach w ramach dotacji ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź. W ramach zadania zaplanowano cykl turniejów familijnych, które rozgrywane są na głogowskich balonach. Kolejny turniej planowany jest na dzień 24 stycznia 2021 r.

Mix zdjęć z turnieju przedstawiający grające dzieci wraz z rodzicami, banner Fundacji KGHM I GMINY, i motyw przewodni w postaci lotek do badmintona

Rozgrywki odbywały się w systemie: dziecko vs dziecko / rodzic vs rodzic a na dogrywkę w deblu walczyły ze sobą rodziny. Emocje, duch walki, ale i wielka radość ze spotkania w gronie miłośników sportu towarzyszyły uczestnikom podczas całego spotkania.

 

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Gaworzyce do współrywalizacji i dobrej zabawy. Kolejny turniej planowany jest na koniec stycznia.

 

Fotorelacja z wydarzenia na naszym Facebooku

Już po raz piąty Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie brała udział w inicjatywie Stowarzyszenia "Wiosna" organizując Szlachetną Paczkę dla jednej z potrzebujących rodzin. Choć baza rodzin w tym roku ze względu na pandemię była mocno ograniczona, udało się pomóc rodzinie, która właśnie z powodu pandemii znalazła się w trudnej sytuacji materialnej.

Mix zdjęć przedstawiający przedstawicieli OSP Kłobuczyn w mikołajkowych strojach a także właścicieli sklepi Livio w Kłobuczynie, którzy zaangażowali się w tegoroczną akcję.

Dzięki uprzejmości p. Magdy – właścicielki sklepu Livio w Kłobuczynie dary serca – trwałą żywność, środki chemiczne, także datki finansowe można było zostawić w wyznaczonym miejscu lub u sprzedawczyń w sklepie. Udało się zebrać ponad 2000 zł oraz potrzebne rzeczy materialne! W „Weekend Cudów” - 12 grudnia konwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobuczynie odwiózł 17 wielkich paczek bezpośrednio do wybranej rodziny, w których znalazły się: lodówko- zamrażarka, kołdry, poduszki, pościel, ręczniki, odzież, zabawki dla 3-letniej dziewczynki, a także bardzo potrzebna żywność i środki chemiczne. Bardzo dziękujemy za tak pozytywny odzew wszystkim darczyńcom. Wasze wielkie serca dają nadzieję na lepsze jutro i radość tym, którzy są w potrzebie. Naprawdę - WARTO POMAGAĆ!

 

nadesłano: OSP Kłobuczyn

Zapraszamy na spotkanie online za pomocą platformy Zoom z udziałem badaczy przygotowujących dla nas badanie potencjału inwestycyjnego terenów w Kłobuczynie. Spotkanie będzie też okazją do debaty nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w gronie ekspertów - badaczy, urbanistów, przedstawicieli Fundacji Wspomagania Wsi oraz pracowników Urzędu Gminy. Gorąco zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Kłobuczyna, właścicieli nieruchomości w obrębie planowanej strefy inwestycyjnej a także potencjalnych inwestorów.
 
Spotkanie uruchomi się na kilka minut przed planowanym rozpoczęciem.
 
Plakat zachęcający do udziału w spotkaniu online - w czwartek 17 grudnia o godz. 17.00. Link do spotkania podany jest w treści artykułu.
Dlaczego warto być z nami?
Bo warto mieć głos w dyskusji nt. wspólnego otoczenia i razem decydować o przyszłości naszej gminy. Badanie zostało przeprowadzone bardzo rzeczowo - z pewnością warto posłuchać ekspertów, którzy pracowali nad analizą.
 
Spotkanie i analiza potencjału inwestycyjnego powstała dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu "Nasza przestrzeń".

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ptaków. Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.  Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane.


Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków
u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.


Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi.  Jednak powinno się zachować ostrożność, a w przypadku  kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie ręce umyć wodą z mydłem.
Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).
 
Mając na uwadze powyższe informacje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach zwraca się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych dzikich ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków (zwłaszcza krukowatych), zgłaszać ten fakt do miejscowo właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, Straży Miejskiej, Policji lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf