Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

DrZdjęcia trzech czarnych małych piesków, które szukają właściciela.odzy Mieszkańcy,

 

Trzy pieski znalezione na terenie gminy Gaworzyce szukają domu. Obecnie znajdują się w schronisku w Głogowie, przy ulicy Żukowickiej 1.

 

Ws. piesków można uzyskać również informacje w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, tel. 76 8316 285 w. 38.

 

Pieski są nieduże, urocze i z pewnością odwdzięczą się swoim przywiązaniem do nowego właściciela.

Ogłoszenie o konkursie plastyczno-literackim dla klas I-III

 

 

 

Ogłaszamy konkurs pod patronatem Wójta Gminy Gaworzyce, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej. Aby wziąć udział w konkursie klasa powinna przygotować ilustrowane opowiadanie na jeden z kilku tematów, o których mowa w Regulaminie.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia do pobrania

 

OGŁOSZENIE

 

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 07.07.2020 r.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 133/2 o pow. 0,2843 ha zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00030550/0 położonej w miejscowości Korytów, obręb Grabik, gmina Gaworzyce.

 

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Korytów na południe od szosy przebiegającej przez wieś na wysokości nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem porządkowym 3. Dojazd bezpośredni droga gruntową. Kształt działki foremny. Działka porośnięta chwastami, krzewami oraz rośnie kilka pojedynczych drzew, ponadto na działce porzucone są gruzy i inne zanieczyszczenia.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gaworzyce (Uchwała Rady Gminy Gaworzyce Nr XXIV/195/2017 z dnia 30 czerwca 2017 .) przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 7MP – tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkalną. Położona jest w strefie ograniczeń dla lokalizowania i budowania budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa wynikająca z sąsiedztwa terenów, których sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowych, w strefie "K" ochrony krajobrazu, złoże rud miedzi "Radwanice – Gaworzyce”, w obszarze funkcjonalnym górnictwa podziemnego, granicy terenu górniczego "Gaworzyce", związanego z eksploatacją złoża rud miedzi "Radwanice - Gaworzyce", strefie "U" ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi oraz strefa "OW" ochrony archeologiczne.

 

Cena wywoławcza – 41.230,00 zł

Wadium – 4.200,00 zł

Mapka usytuowania działki w miejscowości Korytów. Zaznaczona działka nr 133/2.

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 29 września 2020 r. o godz. 1000 w Sali Nr 207 w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Legnicy, Oddział w Gaworzycach 80 8649 1060 2007 7001 1223 0012 najpóźniej do dnia 24 września 2020 r.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do licytacji. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku gdy osoba wygrywająca uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.

Zastrzega się odwołanie i unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce (pokój nr 209, tel. (076) 8316-285 w. 46).

 

Wójt
/-/ Jacek Szwagrzyk

ROZPORZĄDZENIE NR 19 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 2 września 2020 r.


w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów głogowskiego oraz polkowickiego

 

Pełną treść Rozporządzenia można przeczytać tutaj

Wczoraj przy fontannie w Gaworzycach odbyło się Narodowe Czytanie pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Akcja ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

 

Na dziewiąte Narodowe Czytanie Para Prezydencka wybrała dzieło Juliusza Słowackiego „Balladynę”, którą czytali: Kamil Ciupak – Starosta Polkowicki, Lucyna Gaj – przedstawiciel Urzędu Gminy w Gaworzycach, Roman Włodarczak - znany radiowiec, DJ, dziennikarz, Iwona Rygiel - przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach, Anna Sojka - przedstawiciel Biblioteki i Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego "Kasztanowy Dom", Elżbieta Rybus i Danuta Urbaniak - nasze Seniorki, Katarzyna Pysz - przedstawiciel Przedszkola Publicznego, Karolina Cieślak – przedstawiciel Urzędu Gminy w Gaworzycach oraz Mateusz Rygiel - Radny Gminy Gaworzyce.

Wszyscy z dużym zainteresowaniem wysłuchali czytanych fragmentów utworów oraz pięknego występu „Dziadoszanek” z Grębocic. Uczestnicy spotkania zostali obdarowani pamiątkowym magnesem oraz pyszną muffinką Balladyny.


Dziękujemy za ten przemiły czas i do zobaczenia za rok.

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf