Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

Życzenia świąteczne od włodarzy naszej gminy

logo fundacji kghmGmina Gaworzyce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gaworzycach oraz  wsparciu  Szkoły Powystawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach zrealizowała pierwszy etap programu finansowanego ze środków fundacji KGHM Polska Miedź oraz Gminy Gaworzyce.


Zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne online dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach pt:

  • „Profilaktyka Narkomanii – w tym dopalacze”
  • „Cyberprzemoc – przemoc z użyciem mediów elektronicznych”
  • „Depresja  - jak sobie z nią radzić”.


Uczestnicy warsztatów zostali wyposażeni w podstawowe umiejętności jak sobie radzić z sytuacjami kryzysowymi oraz pogłębili wiedzę na temat uzależnień, stosowania przemocy i depresji.

 

 

logo fundacji kghmZostał rozstrzygnięty konkurs fotograficzny realizowany wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gaworzycach.
 
Wyniki konkursu prezentują się w następujący sposób:

  • I miejsce – Mateusz Pakuła
  • II miejsce – Filip Jania
  • III miejsce – Maciej Wilusz
  • Wyróżnienie – Wiktoria Michniewicz

Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłane zdjęcia.


Nagrody za udział w konkursie zostały sfinansowane przez Fundację KGHM Polska Miedź w ramach programu realizowanego przez Gminę Gaworzyce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gaworzycach pt. „Czas dla Rodziny”.

 

mix nagrodzonych zdjęć - od GOPS w Gaworzycach

Zdjęcie kosza w kształcie serca na nakrętki przed budynkiem GOPS w Gaworzycach

 

Mieszkańcy Gminy Gaworzyce udowodnili, że posiadają wielkie serca, ponieważ w szybkim tempie zapełnili już wielokrotnie kosz w kształcie serca na nakrętki. Akcja miała na celu wsparcie dziecka z miejscowości Dzików, które choruje na przewlekłe choroby.

 

Wójt Gminy Gaworzyce oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach pragną podziękować wszystkim osobom, które z zaangażowaniem zbierają nakrętki i tym samym niosą pomoc osobom i rodzinom, które zmagają się z problemem niepełnosprawności. Zbieranie nakrętek to połączenie dobrego z pożytecznym – dbałość o ekologię, podnoszenie świadomości prawidłowej segregacji odpadów, a jednocześnie niesienie pomocy potrzebującym dzieciom, mieszkańcom Gminy Gaworzyce.

 

Wszelkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji spowodowanej chorobą członka rodziny, które są zainteresowane udziałem w akcji pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach zachęca do kontaktu pod numerem telefonu 76 8316 267 bądź adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grafika zapowiadająca konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach - dla przyciągnięcia uwagi, z megafonem.

Wójt Gminy Gaworzyce ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach

 

Niniejsza procedura otwartego naboru przeprowadzana jest w trybie bez konkursu w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

 

Informacje o warunkach pracy:

  • wymiar czasu pracy: pełny etat
  • zatrudnienie: na podstawie powołania na czas określony – 3 lata; przewidywany termin zatrudnienia od dnia 1 marca 2021 roku,
  • miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce oraz teren gminy (obowiązki pracy na stanowisku przewidują pracę w terenie)

Termin i miejsce złożenia ofert:

 

Oferty kandydatów zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt 4. należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu, tj.: Urząd Gminy w Gaworzycach ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce lub w formie dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej za pomocą platformy ePUAP. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Gaworzycach:/45ibv62lo3/skrytka

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w terminie do 22.01.2020 r.

 

Treść ogłoszenia:

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA (PLIK .DOC) - plik otworzy się w nowym oknie

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA (PLIK .PDF) - plik otworzy się w nowym oknie

 

Wzór kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o pracę (.PDF)

Wzór kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o pracę (.XLS)

 

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf