Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY W GAWORZYCACH

 

Drodzy Mieszkańcy,

 

Uprzejmie informujemy, że jutro tj. 31 grudnia 2020 r. Urząd Gminy w Gaworzycach będzie czynny do godz. 13:00.

 

Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym serdecznie przepraszamy.

Uwaga, właściciele psa z miejscowości Grabik poszukują swojej zguby.

Jeśli widzieli Państwo czarnego labradora prosimy o kontakt z właścicielami pod nr tel. 693060798.

Logo Fundacji KGHM Polska Miedź
 
I etap prac konserwacyjnych ambony w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim dobiega końca.
 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim otrzymała w tym roku kilka dotacji, dzięki którym mogła wykonać częściowo prace konserwacyjne i restauracyjne zabytkowej ambony. Środki finansowe pochodziły m.in.: ze Starostwa Polkowickiego: 25.000zł, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu: 40.000zł, Gminy Gaworzyce: 18.000zł, a także z Fundacji KGHM Polska Miedź w kwocie 40.000zł.
 
Realizacja zadania przywróciła wartości artystyczne i autorskie ambonie, a także wpłynęła na zabezpieczenie przed postępującą destrukcją i na odzyskanie pierwotnych walorów artystycznych.
 
Mix 4 zdjęć obrazujących prace renowacyjne przy ambonie
Prace przy zabytkowej ambonie
 
 

Gmina Gaworzyce realizuje we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi konsultacje dokumentów planistycznych. W ramach projektu odbyły się spotkania w Gaworzycach, Grabiku i w Kłobuczynie. Jednym z elementów projektu było też stworzenie opracowania benchmarkingowego dot. atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Kłobuczynie. Zorganizowaliśmy też konsultacje online w tym zakresie z udziałem ekspertów przygotowujących opracowanie, urbanisty oraz przedstawicieli Fundacji Wspomagania Wsi.

 

Spotkanie online z pewnością skłoniło do refleksji, pojawiło się kilka wątków, o które chcielibyśmy dopytać w ankiecie.

 

Serdecznie zapraszamy, w szczególności mieszkańców Kłobuczyna, do wypełnienia ankiety, co zajmie ok. 10-15 minut. Warto, bo sprawa dotyczy NASZEJ wspólnej przestrzeni. Anonimowa ankieta pozwala zebrać różne głosy, różne perspektywy, co stanowi wielką wartość dla dużego przedsięwzięcia.

 

Ankieta jest dostępna tutaj: https://forms.gle/KHQjzThWpiACoMiy9

Zawiadamiam, że zwołana na wniosek Wójta Gminy Gaworzyce

XXX SESJA RADY GMINY GAWORZYCE

odbędzie się 29 grudnia 2020 r. o godz. 13.00

w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy
 5. Informacja Wójta Gminy Gaworzyce na temat stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2021 rok.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

                                                                                            

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Białek

 

 

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w XXX Sesji Rady Gminy Gaworzyce zwołanej na dzień 29.12.2020 roku.

Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie: https://gaworzyce.sesja.pl/

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf