Gmina Gaworzyce - Aktualności

Zarządzenie nr 30/2020

Wójta Gmina Gaworzyce

 

zmieniające zarządzenie ws. odwołania wszystkich imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Gaworzyce

 

Kliknij, aby zapoznać się z treścią Zarządzenia

Przewodniczący Rady Gminy Gaworzyce informuje,

że XX Sesja Rady Gminy Gaworzyce

zwołana na 26 marca 2020 r. nie odbędzie się w tym terminie.

 

Decyzja o odwołaniu sesji została podjęta w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Sesja zaplanowana pierwotnie na 26 marca 2020 r. odbędzie się w innym terminie.

Nowe obostrzenia w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa


Ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.

 

Obostrzenie nie dotyczy:


- DOJAZDU DO PRACY
Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
- WOLONTARIATU
Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
- ZAŁATWIANIA SPRAW NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA CODZIENNEGO.
Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.


Ważne: Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.


W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących


Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.


Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi


Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.


Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych


Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.


Zakłady pracy


Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.


Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują


Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających z zagranicy.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gaworzyce,


zwracam się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie naszej gminy. Należy pamiętać, że stan naszego otoczenia świadczy o nas samych - pokazuje, jak dbamy o wspólne dobro, a także mówi o kulturze, jaką reprezentujemy.
Coraz częściej spotykamy się z nieprzyjemnym widokiem zalegających odpadów lub miejsc ich spalania. Mając na względzie estetyczny wygląd, a przede wszystkim zdrowie mieszkańców, pamiętajmy by nie wyrzucać odpadów w miejscach, takich jak przydrożne rowy, czy lasy lub inne tereny zielone. Przypominam również o zakazie palenia odpadów w domowym piecu. Wszystkie te działania zagrażają nam, naszym dzieciom oraz środowisku, w którym żyjemy. Nie tolerujmy więc tego typu zachowań i w miarę możliwości zwracajmy uwagę osobom śmiecącym. Możemy także o zaistnieniu podobnej sytuacji poinformować tutejszy Urząd.
W ramach obowiązującego systemu gospodarowania odpadami w gminie Gaworzyce, każdy mieszkaniec może przekazać firmie zajmującej się wywozem odpadów komunalnych dowolną ilość zmieszanych lub posegregowanych odpadów, zgodnie z harmonogramem ich odbioru. Organizowane są również co roku nieodpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych sprzętów RTV i AGD.


Pamiętajmy także o tym, że zadbana, estetyczna posesja znacznie wpływa na nasz wizerunek. Dbajmy o czystość, zarówno budynków jak i zieleni wokół posesji. Sprzątajmy również każdorazowo po naszych zwierzętach, wychodząc na spacer. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania każdego z mieszkańców bez wyjątku.

 

Nie zaśmiecajmy i nie zatruwajmy naszego wspólnego środowiska. Pozostawmy po sobie kolejnym pokoleniom miejsce o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Zadbajmy wspólnie, by gmina Gaworzyce lśniła czystością i stała się wzorem dla innych.

 

Jacek Szwagrzyk
Wójt Gminy Gaworzyce

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf