1 kwietnia 2021 roku rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Będzie to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych.


Grafika Głównego Urzędu Statystycznego informująca o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

To czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy obywatel będzie zobowiązany do wzięcia w nim udziału. Nowością jest fakt, że po raz pierwszy spis powszechny zostanie zorganizowany w formie elektronicznej, poprzez specjalne formularze na rządowej stronie spis.gov.pl w ramach tzw. "samospisu internetowego (CAWI)".

W sytuacjach, w których mieszkańcy nie będą mogli spisać się przez internet zapewniona zostanie pomoc, zarówno w sposób bezpośredni, jak i telefoniczny.

W sytuacji, gdy mieszkaniec Gminy Gaworzyce nie będzie miał możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu) w Urzędzie Gminy w Gaworzycach zapewnione zostanie odpowiednie pomieszczenie oraz sprzęt do realizacji samospisu. W tej czynności służyć pomocą będą wyznaczeni urzędnicy.

Z kolei mieszkańcy, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub w miejscu wyznaczonym przez Urząd Gminy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  1. poprzez wywiad telefoniczny wspierany programem komputerowym (CATI);
  2. wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego;

O wszystkich czynnościach związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań będziemy informować Państwa na bieżąco w aktualnościach na stronie www.gaworzyce.com.pl

LOTERIA PROMOCYJNA NSP 2021

Wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Loteria promocyjna NSP 2021. Jej organizatorem jest firma Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa. Adres strony internetowej: https://loteria.spis.gov.pl
Do udziału w loterii uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl
.

W ramach Loterii odbędzie się 7 losowań, które będą transmitowane na żywo poprzez stronę internetową Loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w serwisach Youtube oraz Facebook.

Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich  - Toyota Yaris. Liczba nagród we wszystkich losowaniach została podzielona równo na 16 województw.

Zgodnie z Regulaminem Loterii z udziału w Loterii są wykluczone:

  1.    osoby niepełnoletnie przed dniem 1 kwietnia 2021 r., godz. 00:00:01,
  2.    pracownicy organizatora loterii, firmy Unique One sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-737), ul. Niedźwiedzia 2 A lub członkowie ich najbliższej rodziny,
  3.    pracownicy podmiotów wykonujących czynności związane z realizacją loterii lub członkowie ich najbliższej rodziny,
  4.    pracownicy jednostek służb statystyki publicznej oraz członkowie ich najbliższej rodziny, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonkowie.