1 kwietnia 2021 roku rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Będzie to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych.To czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy obywatel będzie zobowiązany do wzięcia w nim udziału. Nowością jest fakt, że po raz pierwszy spis powszechny zostanie zorganizowany w formie elektronicznej, poprzez specjalne formularze na rządowej stronie spis.gov.pl w ramach tzw. "samospisu internetowego (CAWI)".

W sytuacjach, w których mieszkańcy nie będą mogli spisać się przez internet zapewniona zostanie pomoc, zarówno w sposób bezpośredni, jak i telefoniczny.

W sytuacji, gdy mieszkaniec Gminy Gaworzyce nie będzie miał możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu) w Urzędzie Gminy w Gaworzycach zapewnione zostanie odpowiednie pomieszczenie oraz sprzęt do realizacji samospisu. W tej czynności służyć pomocą będą wyznaczeni urzędnicy.

Z kolei mieszkańcy, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub w miejscu wyznaczonym przez Urząd Gminy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  1. poprzez wywiad telefoniczny wspierany programem komputerowym (CATI),
  2. wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego, którego dane podamy do publicznej wiadomości po dokonaniu jego wyboru.

O wszystkich czynnościach związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań będziemy informować Państwa na bieżąco w aktualnościach na stronie www.gaworzyce.com.pl