Sesja Rady Gminy

09 wrz 2021 08:09
wydrukuj
Zawiadamiam, że zwołana na wniosek Wójta Gminy Gaworzyce XXXIX SESJA RADY GMINY GAWORZYCE odbędzie się 10 września 2021 r. o godz. 14.00 w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach.
sala rajców w gaworzyckim pałacu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2021 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie Gostyń.
  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaworzyce

Edward Białek