Komunikaty

kwitnąca czeremcha

RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU WYMIANY KOPCIUCHÓW W GMINIE GAWORZYCE!

14 wrz 2021 15:09
wydrukuj
grafika z napisem nabór i logo ug Gaworzyce

Gmina Gaworzyce uruchamia dotacje na wymianę starych pieców na ekologiczne, fabrycznie nowe urządzenia grzewcze, w tym:

  • kotły gazowe,

  • kotły na lekki olej opałowy,

  • piece zasilane prądem elektrycznym,

  • kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012). Nie dotyczy budynków z wykonanym przyłączem gazowym.

Wysokość dopłaty wyniesie do 50 % udokumentowanych kosztów, poniesionych na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja starego źródła ciepła!

Żeby wziąć udział w programie, należy złożyć kompletny wniosek o udzielenie dotacji. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do momentu wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy.

Wniosek:

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7.00-15.00 oraz wtorek – 8.00-16.00.

Dotacje będą udzielane zgodnie z Uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gaworzyce na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Gaworzyce oraz Uchwałą Nr XII/78/2019 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 19 lipca 2019 r.

Zasady udzielania dotacji: