Przypominany, że w programie „Czyste powietrze” zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla domów nowo budowanych (przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania ale uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku)

Z dofinansowania w ramach programu nadal mogą korzystać domy istniejące (przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania). Program znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Beneficjenta, w zakładce wymagana dokumentacja.
 
Punkt konsultacyjny znajduje się na terenie Urzędu Gminy Gaworzyce pok. 212 lub pod numerem telefonu 76 8316 285 wew. 34

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf