Wójt Gminy Gaworzyce

 

zachęca do zapoznania się z wykazem nieruchomości gruntowych niezabudowanych

stanowiących własność Gminy Gaworzyce, położonych w miejscowości Gaworzyce

 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - KLIKNIJ

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf