Gmina Gaworzyce - Aktualności

21 października 2012 r.  o godzinie 15.30 Biblioteka w Kłobuczynie zorganizowała spotkanie dla Seniorów.  Spotkanie miało charakter integracyjny łączący najstarsze pokolenie wsi z najmłodszym . Dzieci i młodzież korzystający z Biblioteki w Kłobuczynie przygotowały dla Seniorów program artystyczny – teatrzyk kukiełkowy, recytowały wiersze, grały na instrumentach. Dodatkowo bibliotekarz przygotował dla Seniorów propozycje biblioteczne – książki o różnej tematyce z dużymi literami oraz audiobooki- wszystko po to aby Starsi Ludzie czuli się w naszej Bibliotece dobrze i przekonali się że Biblioteka jest otwarta również na ich potrzeby. Po programie artystycznym  był słodki miedzy pokoleniowy poczęstunek, podczas którego Seniorzy opowiadali różne historie z czasów, kiedy sami byli dziećmi, recytowali wiersze swojego dzieciństwa, a nawet zaśpiewali piosenkę! Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.  Po tych doświadczeniach wiemy na pewno, że spotkanie powtórzymy już niebawem w okresie Bożonarodzeniowym.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 06.11.2012 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Gaworzyce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

  1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.
  1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 09.11.2012 r. do 20.11.2012 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce.

 

Wójt Gminy Gaworzyce

(-) Jacek  Szwagrzyk

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Formularz konsultacji

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

DOM KULTURY „JOWISZ”

w Gaworzycach

serdecznie zaprasza

uczniów szkół gimnazjalnych

do udziału w

XII  POWIATOWYM   KONKURSIE  RECYTATORSKIM

„ KOCHAM CIĘ OJCZYZNO”

który odbędzie się w dniu 22.11.2012 r.  o godz.10.00 w sali pałacu  Domu Kultury

W załączeniu regulamin i kartę zgłoszenia, którą należy przesłać do dnia 12.11.2012 r. na adres:


Dom Kultury „Jowisz”

ul. Główna 1b

59- 180 Gaworzyce

 

Do pobrania:

- Regulamin Konkursu Recytatorskiego "Kocham Cię Ojczyzno",

- Karta zgłoszeniowa.


ORGANIZOWANA UROCZYSTOŚĆ DNIA 10 LISTOPADA 2012 (SOBOTA)

GODZ. 12.00  - Msza  Św. w Kościele M.B.R.

GODZ. 13.00  - Spotkanie w sali pałacowej w Gaworzycach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


DOM KULTURY „JOWISZ” w Gaworzycach

serdecznie zaprasza

uczniów szkół podstawowych

do udziału w

VI  POWIATOWYM KONKURSIE  RECYTATORSKIM

„MOJA OJCZYZNA”

pod patronatem Starosty Powiatu Polkowickiego

który odbędzie się w dniu 27.11.2012 r o godz.10.00 w Domu Kultury -sala pałacowa

W załączeniu regulamin i karta zgłoszeń, którą należy przesłać do dnia 17 .11.2012 r na adres:

Dom Kultury „Jowisz”

ul. Główna 1b

59- 180 Gaworzyce

alt

Gmina Gaworzyce

ogłasza nabór otwarty na bezpłatne szkolenia

w ramach projektu

pn. „Wzrost dostępu do edukacji ludności wiejskiej z terenu Gminy Gaworzyce”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

UCZESTNIKIEM PROJEKTU może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

- być mieszkańcem Gminy Gaworzyce,

- mieć skończone 18 lat i nie przekroczone 64 lata,

- być osobą bezrobotną, wchodzącą po raz pierwszy na rynek pracy, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- złożyć podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie.

 

WSPARCIE w ramach projektu realizowane będzie w formie:

- 15 godz. szkolenia z doradcą zawodowym,

- kurs prawa jazdy kat. B w tym: 30 godzin kursu teoretycznego i 30 godzin kursu praktycznego zakończonego egzaminem wewnętrznym i państwowym.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

(kliknij aby pobrać)

 

 

Wypełnioną deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami

należy złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy w Gaworzycach ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, w dniach od 02.11.2012  r. do 16.11.2012 r., od pn. do pt. w godz. 8.00-15.00.

 

W ramach ogłoszonego naboru otwartego wyłonionych zostanie 20 uczestników Projektu (w tym 12 kobiet, 8 mężczyzn).

 

Biuro  Projektu:

Urząd Gminy w Gaworzycach

ul. Okrężna 85

Pok. Nr 21

Tel. 76 8316 285  Fax. 76 8315 286

Osoba do kontaktu: Barbara Kowalska

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf