Projekt polega na budowie publicznego przedszkola wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Wnioskodawcą oraz inwestorem jest Gmina Gaworzyce. Inwestycja obejmuje kompleksowe działania mające na celu przeniesienie przedszkola do nowej siedziby. Celem projektu jest zniwelowanie niedoborów w zakresie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z terenu gminy Gaworzyce oraz stworzenie warunków edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu: zostanie wybudowany jeden obiekt infrastruktury przedszkolnej, który będzie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W konsekwencji zwiększona będzie liczba miejsc z obecnych 86 do 100 (liczba nowych miejsc wyniesie 14).
Wskaźnik rezultatu będzie zrealizowany poprzez stworzenie 4,5 etatu (nowe miejsca pracy). Grupą docelową projektu będą dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Gaworzyce.
Z kolei beneficjentami pośrednimi będą rodzice oraz kadra placówki.
 
Nowe Przedszkole udało się wybudować po 60 latach funkcjonowania w dawnym miejscu. Jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w regionie.
W nowym budynku jest 5 oddziałów i miejsce dla 125 przedszkolaków. Stworzono tu również warunki edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.Ogromna w tym zasługa środków zewnętrznych.
 
Na realizację tej inwestycji Gmina Gaworzyce pozyskała 1.507.729,32 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7. Infrastruktura Edukacyjna, działanie 7.1.1. – Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI.
 
Całkowita wartość zadania wynosi 4.614.802,82 zł, z czego poziom dofinansowania stanowi 37,6% kosztów kwalifikowalnych.

 

 
Wizualizacja nowego przedszkola
 
 A tak rozpoczęły się prace... Plac budowy odwiedziły Przedszkolaki ze swoimi opiekunkami
(7.03.2017 r.)
Nieoceniona pomoc w budowie :)
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 370
  • |
  • Wczoraj 551
  • |
  • W tym tygodniu 3088
  • |
  • W tym miesiącu 10662
  • |
  • Razem 267436