Współpraca z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE NR 66/2017
WÓJTA GMINY GAWORZYCE
z dnia 6 października 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
oraz powołania Komisji Konkursowej
do oceny merytorycznej ofert

 

Pliki do pobrania:

 

Zarządzenie Wójta nr 66/2017

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczeń

Załącznik nr 3 - Regulamin pracy komisji i karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 - Karta oceny formalnej

WZÓR OFERTY (wersja edytowalna)

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016

 

SPRAWOZDANIE

 

 

Czytaj więcej: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 70
  • |
  • Wczoraj 401
  • |
  • W tym tygodniu 2264
  • |
  • W tym miesiącu 8878
  • |
  • Razem 217211