Nieodpłatna pomoc prawna

 

Starosta Powiatu Polkowickiego Marek Tramś informuje, iż na terenie powiatu polkowickiego kontynuowane są działania w zakresie świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Dla kogo?

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają osoby:

 

- młodziez do 26 roku życia,

- którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- którym ukończyły 65 lat,

- posiadają ważną kartę Dużej Rodziny,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

- w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka.

 

Co obejmuje?

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

 

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługłujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązakach,

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowychw postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatana pomoc prawna?

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 

prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

 

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 

Prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się poprzez przedłożenie jednego z poniższych dokumentów:

 

- oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzielaniu świadczenia,

- ważnej Karty Dużej Rodziny,

- zaświadczenia kombatanta,

- ważnej legitymacji weterana,

- dowodu osobistego (dot. osób do 26 roku życia i tych, które ukończyły 65 lat)

- oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji zagrożenia w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,

- dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

PDF

 

 

Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych na terenie Powiatu Polkowickiego

 

 

Gmina Chocianów

 

Liczba dni w tygodniu Dzień w tygodniu Godziny Lokalizacja
3

Wtorek1

Środa1

Czwartek2

10-14

Chocianowskie Centrum Profilaktyki

ul. 3-go Maja 2

59-140 Chocianów

 

Gmina Gaworzyce

 

Liczba dni w tygodniu Dzień w tygodniu Godziny Lokalizacja
2

Poniedziałek2

Środa1

11-15

Urząd Gminy w Gaworzycach

ul. Dworcowa 95

59-180 Gaworzyce  

 

Gmina Grębocice

 

Liczba dni w tygodniu Dzień w tygodniu Godziny Lokalizacja
2

Środa2

Piątek3

13-17

12-16

Urząd Gminy Grębocice

ul. Głogowska 3,

59- 150 Grębocice

 

 

Gmina Przemków

 

Liczba dni w tygodniu Dzień w tygodniu Godziny Lokalizacja
3

Poniedziałek1

Wtorek2  

Piątek2

14-18

10-14

11-15

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Plac Targowy 1,

59-170 Przemków

 

Gmina Radwanice

 

Liczba dni w tygodniu Dzień w tygodniu Godziny Lokalizacja
1

Czwartek3

14-18

Urząd Gminy Radwanice

ul. Przemysłowa 17,
59-160 Radwanice

 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

 

Liczba dni w tygodniu Dzień w tygodniu Godziny Lokalizacja
4

Poniedziałek3

Wtorek3

Czwartek1

Piątek1

14-18

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1,

59-100 Polkowice

 


1 - Pomoc prawna udzielana jest przez adwokata.

2 - Punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego bądź adwokata.

3 - Pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 55
  • |
  • Wczoraj 472
  • |
  • W tym tygodniu 1632
  • |
  • W tym miesiącu 5482
  • |
  • Razem 390002