Gmina Gaworzyce - Aktualności

Projekt TOR - obiekt WD-18 - ETAP 8B - budowa węzła Głogów Zachód - skrzyżowanie dróg krajowych nr 3 i 12

 

Planowane do wprowadzenia 5.03.2018 r.

 

Przed rondem Południe na węźle Drożów, jadąc w kierunku Zielonej Góry, jezdnia zostanie zawężona na odcinku ok 180m do jednego pasa ruchu. Ruch będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu sygnalizacją świetlną. Na ww. odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h.

 

Planowany okres obowiązywania organizacji: około 1 miesiąca.

Warsztaty z programowania Scratch i Arduino,których organizatorem była Fundacja Orange i Fundacja Akademii Młodego Hakera odbyły się w Pracowni Orange przy Bibliotece w Gaworzycach. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas IV, którzy wykazali się wiedzą i sporymi umiejętnościami w zabawie z elementami elektroniki.

 


Warsztaty poprowadził trener Akademii Młodego Hakera - Krzysztof Cybulski, który wspólnie z kolegami tworzy grupę panGenerator.  Projekty tworzone w ramach grupy integrują nowoczesne media cyfrowe z niebanalnymi formami przestrzennymi i angażującą interakcją.


W trakcie trwania zajęć panowało skupienie,ale był też czas na odpoczynek i poczęstunek. Wszyscy dobrze, a przede wszystkim ciekawie spędzili ten czas.


W ramach projektu Pracownia Orange w Gaworzycach otrzymała jeden zestaw elektroniczny Arduino, dzięki któremu dzieci będą mogły ćwiczyć zdobyte umiejętności.

 

Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza w swoje progi, sprzęt należy wypróbować! A tymczasem my zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ.

Dzisiaj w Szkole Podstawowej w Gaworzycach odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 

Zwycięzacami gminnych eliminacji w I kategorii wiekowej są:

- Julia Demska (17 pkt)

- Maja Rygiel (16 pkt)

 

Zwycięzcami gminnych eliminacji w II kategorii wiekowej są:

- Magdalena Chołoda (18 pkt)

- Eryk Pieczarka (14 pkt)

 

 

Osoby te wezmą udział w elimiancjach powiatowych, które odbędą się 21 marca w Chocianowie. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursu!

 

Na trzecich pozycjach uplasowały się Hanna Kałużna i Katarzyna Droszczak, niestety tylko zdobywcy 2 pierwszych miejsc, kwalifikują się do kolejnego etapu. Dziewczętom życzymy powodzenia w przyszłym roku. Wyróżnić trzeba jednak wszystkich uczestników konkursu - dobrze, że są wśród nas młodzi, których fascynuje straż pożarna i wiedza w tym zakresie.

 

Zawiadamiam, że XXX SESJA RADY GMINY GAWORZYCE
odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 15.00
w Pałacu w Gaworzycach


Porządek obrad:


  1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.    Przedstawienie porządku obrad.
  3.    Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
  4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie między sesjami.
  5.    Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  6.    Informacja Wójta Gminy na temat stanu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2018 oraz źródeł ich finansowania.
  7.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w roku 2017.
  8.    Informacja Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach na temat działalności Zakładu za rok 2017.
  9.    Wnioski i zapytania.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2018 rok.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Gaworzyce na lata 2016-2022".
15.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gaworzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gaworzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
17.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania.                
18.    Sprawy różne.
19.    Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn

Wczoraj, tj. 20 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w Gaworzycach, przy ul. Szkolnej 211a miało miejsce otwarcie nowego Przedszkola w Gaworzycach.

 

Było kolorowo, miło i gościnnie, bowiem nowy budynek odwiedziło wielu wyjątkowych gości, w tym Jego Ekscelencja - Ks. Biskup Tadeusz Lityński, Pani Magdalena Bednarska-Wajerowska - Dyrektor Departmentu ds. Wdrażania EFRR z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego, Włodarze Powiatu Polkowickiego, Gmin z terenu Powiatu Polkowickiego i Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Radni oraz Sołtysi z terenu Gminy Gaworzyce, Dyrekrorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gaworzyce, Pani Helena Lachowicz i Marzenna Badecka - byłe Dyrektorki Przedszkola w Gaworzycach, Pani Jolanta Orzłowska - wizytator z Kuratorium Oświaty, przedstawiciele zespołu projektowego - Anna Zagórniak (A-Z Projekt), przedstawiciele wykonawcy - firmy Budrem, dyrektorzy zaprzyjaźnionych przedszkoli z Jerzmanowej i Grębocic, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG - Łukasz Puźniecki a także liczne grono sympatyków Przedszkola oraz Rodzice naszych pociech.

 

Przedszkolaki wraz ze swoimi ulubionymi (najlepszymi Paniami pod słońcem!) przygotowały występ artystyczny, który rozczulił naszych gości sprawiając, że wydarzenie było przemiłe i pełne uśmiechu. Był nawet walczyk, do którego dzieci zaprosiły gości.

 

Miłą niespodzianką podczas uroczystości było nadanie tytułu "Przyjaciela Przedszkola Publicznego w Gaworzycach", które otrzymali: Wójt Gminy - Jacek Szwagrzyk, Przewodnicząca Rady Gminy - Danuta Pawliszyn, p. Beata Taczyńska-Pietruś, p. Bogusława Samul oraz p. Elżbieta Moszkowicz.

 

 

Nowe Przedszkole udało się wybudować po 60 latach funkcjonowania w dawnym miejscu. Jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w regionie.
W nowym budynku jest 5 oddziałów i miejsce dla 125 przedszkolaków. Stworzono tu również warunki edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Ogromna w tym zasługa środków zewnętrznych.
 
Na realizację tej inwestycji Gmina Gaworzyce pozyskała 1.507.729,32 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7. Infrastruktura Edukacyjna, działanie 7.1.1. – Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI.
Całkowita wartość zadania wynosi 4.614.802,82 zł, z czego poziom dofinansowania stanowi 37,6% kosztów kwalifikowalnych.

 

Najmilszą wiadomość przekazała nam obecna podczas wczorajszej uroczystości dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego, którą poinformowała o pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego ws. zwiększenia dotacji na "Budowę przedszkola w Gaworzycach" do kwoty 2 mln 400 tys. zł.

 

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

 

 

Dziś o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie nowego Przedszkola w Gaworzycach.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 99
  • |
  • Wczoraj 284
  • |
  • W tym tygodniu 99
  • |
  • W tym miesiącu 8374
  • |
  • Razem 291204