Gmina Gaworzyce - Aktualności

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw.


Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł.


O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna:
•    która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro.
•    podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej.


•    W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

 

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy.

W przeddzień Dnia Kobiet w Wierzchowicach, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Naszą gminę odwiedziła znana artystka - Laura Łącz. Aktorka teatralna i filmowa zgromadziła na salę duże grono publiczności. W trwającym ponad godzinę recitalu przypomniała znane utwory Leśmiana czy Gałczyńskiego. Subtelne słowa oprawione ciepłym, jednakże mocnym głosem zrobiły na wszystkich duże wrażenie. Po spotkaniu każdy chętny mógł zakupić jedną z trzech książek p. Laury - oczywiście opatrzoną indywidualnym autografem. Był też czas na pamiątkowe zdjęcia.

Po spotkaniu Panie zostały na świetlicy trochę dłużej, korzystając z okazji by w większym gronie, uczcić Dzień Kobiet.

 

Fundatorem spotkania była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach. Za oprawę muzyczną spotkania serdecznie dziękujemy p. Tomaszowi Michalskiemu.

 

Więcej zdjęć w naszej Galerii

Już niebawem, bo 21 marca, czyli wraz z pierwszym dniem wiosny odbędzie się oficjalne otwarcie Skateparku w Gaworzycach, który do użytku został oddany w listopadzie 2016 r. Największą atrakcją będą tego dnia pokazy i warsztaty ekstremalnej jazdy z najlepszymi instruktorami i zawodnikami w Polsce, na które zaprasza Urząd Gminy Gaworzyce oraz Zespół Edukacyjny.

 

Zajęcia z profesjonalistami stanowić będą okazję do tego by jeszcze raz przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa na nowym obiekcie. Na tym zależy nam szczególnie. Instruktorzy dysponować będą kaskami i ochroniaczami dla uczestników szkoleń.

 

Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć widowisko z udziałem profesjonalistów serdecznie zapraszamy. Skatepark w Gaworzycach, mieści się przy ul. Szkolnej (obok boiska).

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 49
  • |
  • Wczoraj 536
  • |
  • W tym tygodniu 3761
  • |
  • W tym miesiącu 11500
  • |
  • Razem 148852