Gmina Gaworzyce - Aktualności

Nawałnice, które w ostatnim czasie przeszły przez nasz region nie oszczędziły też pięknego, szlachetnego dębu w gaworzyckim parku. Mamy nadzieję, że jednak okazały dąb, o którym mówi się przecież, że jest silny ("silny jak dąb") przetrwa i będzie cieszył oczy przez wszystkie pory roku.

 

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

 

ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na "Przbudowie drogi gminnej nr 100097D w miejscowości Kłobuczyn"

 

"(...) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach, dnia 25 lipca 2017 r., wydał postanowienie znak: ZNS-700/57/17, w którym stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia"

 

Zobacz pełną treść Obwieszczenia

Informujemy, że projekt pt. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych w Gminie Gaworzyce" złożony przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w partnerstwie z Gminą Gaworzyce w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 10.2 - „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został rekomendowany do dofinansowania. Na wzbogacenie oferty edukacyjnej udało się pozyskać kwotę 226.216, 13 zł.

 

Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2017r. – 31.06.2018r.,  a jego celem jest zapewnienie nauczycielom i uczniom odpowiedniej oferty edukacyjnej, która wpłynie na podniesienie ich poziomu wiedzy. Projekt odnosi się do 156 uczniów oraz do 15 nauczycieli Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach.

 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym wzbogacimy ofertę edukacyjną w zakresie zajęć wyrównawczych z matematyki i j.polskiego oraz zajęć rozwijających z matematyki. W programie przewidziano również zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tj. zajęcia terapeutyczne i logopedyczne. Ważnym aspektem realizowanego wniosku będzie przyotowanie uczniów szkoły do życia w społeczeństwie informacyjnym. W tym celu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, pomocny w tworzeniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywanuia informacji z różnych źródeł.

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 377
  • |
  • Wczoraj 321
  • |
  • W tym tygodniu 377
  • |
  • W tym miesiącu 9812
  • |
  • Razem 218145