Gmina Gaworzyce - Aktualności

Po raz trzeci w historii naszej gminy dwie uczennice gimnazjum: Paulina Galus i Daria Hajduk przeszły pomyślnie rekrutację i otrzymały mandaty poselskie na XXIV Sejm Dzieci i Młodzieży. Mentorem i opiekunem dziewcząt była ich wychowawczyni pani Magdalena Trzcińska.

 

W tym roku temat przewodni brzmiał ”Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”, a zadanie polegało na zorganizowanie kampanii wyborczej z 1919r. wybranego posła lub posłanki. Uczennice wybrały postać Marii Moczydłowskiej, działaczki społecznej na rzecz wsi i zwolenniczce prohibicji w Polsce.

 

Komisja rekrutacyjna SDiM przyznała 21 punktów oraz dodała krótki komentarz do zadania:

„Pani Paulino, Pani Dario. Projekt został starannie opisany i poprawnie zrealizowany. Dużym plusem pracy, świadczącym o zaangażowaniu autorek w projekt jest fakt współpracy z tak licznymi sojusznikami. Poza wiecem i gazetką - wystawą informacyjną na "płotku" oraz ankietą można było pokusić się o np. ulotki, czy plakat wyborczy. Wspaniały wywiad z Waszą bohaterką. Wasze działania wskazały na zaangażowanie i dojrzałe podejście do tematu.”

 

Paulina i Daria zasiądą w ławach poselskich 1 czerwca 2018r. wraz z 458 uczniami z całej Polski, relację z posiedzenia będzie można śledzić w Internecie oraz telewizji.

Za współpracę w realizacji projektu zespół dziękuje Wójtowi Gminy Gaworzyce, pracownikom Domu Kultury, uczniom klasy II b gimnazjum oraz VII a.

 

Dnia 13.05.2018 roku podczas dolnośląskich obchodów dnia strażaka we Wrocławiu naczelnik OSP Kłobuczyn dh. Roman Krzyżak został odznaczony przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Gmina Gaworzyce otrzymała 140.000 zł dotacji w ramach otwartego konkursu ofert - Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej - realizowanego przez Urząd Marszałkowski naszego Województwa. W ramach dotacji na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Gaworzycach" zostanie wybudowany chodnik, wykonane oświetlenie boisk przy szkole oraz zostaną zamontowane piłkochwyty.

 

 

Dnia 8 maja o godz. 14:00 na Zamku Piastowskim w Legnicy odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami regionu legnickiego, których wnioski o dotację przeszły pozytywną weryfikację. Z terenu Gminy Gaworzyce dwa zabytki otrzymały wsparcie Urzędu Marszałkowskiego.

 

Dotację w wysokości 20.000 zł na realizację zadania pn. "Konserwacja i renowacja ołtarza bocznego pw. św. Anny w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela" otrzymał Kościół w Kurowie Wielkim.

 

Gmina Gaworzyce złożyła wniosek na "Remont piwnic pałacu w Gaworzycach - etap II" i na to zadanie otrzymała 25.000 zł.

 

Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do Programu Wzorowa Łazienka!

 

Zachęcamy do czynnego włączenia się w akcję poprzez codzienne oddanie głosu na naszą galerię

głosowanie trwa do dnia 21.06.2018

 

www.wzorowalazienka.pl

https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/398

 

Nagrodą w Konkursie jest remont szkolnej toalety i zapas płynu Domestos.

Liczymy na Państwa głosy i zaangażowanie!

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje w województwie dolnośląskim program „Mikropożyczka” na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • - osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • - kobiety,
 • - osoby z niepełnosprawnościami,
 • - osoby długotrwale bezrobotne,
 • - osoby o niskich kwalifikacjach,

Więcej na temat programu “Mikropożyczka”: https://frw.pl/instrument-finansowy-mikropozyczka/

Co oferujemy naszym klientom?

 

- do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki*

- 84 miesiące maksymalny okres spłaty pożyczki

- 12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty)

- atrakcyjne oprocentowanie: 0,175 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)

- brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

- nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego

- minimum formalności

- krótki czas rozpatrzenia wniosku

                   

*Maksymalna dostępna kwota na pożyczki jest ilorazem maksymalnej dostępnej kwoty na jednorazowe Mikropożyczki oraz minimalnej ilości pożyczek planowanych do udzielenia przez FRW. Wartość ta jest publikowana na bieżąco na stronie internetowej www.frw.pl  i stanowi kwotę, jaka powinna zostać wskazana jako maksymalna wnioskowana wartość pożyczki we Wniosku o pożyczkę. Maksymalna dostępna kwota pożyczki na dzień 7 maja 2018 roku – 46 912,40 zł.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

 

 

   

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 255
 • |
 • Wczoraj 371
 • |
 • W tym tygodniu 626
 • |
 • W tym miesiącu 7062
 • |
 • Razem 311665