Gmina Gaworzyce - Aktualności

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Kolejne zimowe ferie tuż, tuż. Policjanci z Polkowic przypominają dzieciom i młodzieży która będzie wypoczywać na zimowiskach, o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Dolnośląskie będzie pierwszym województwem w kraju, w którym dzieci i młodzież wyruszy na zimowiska i obozy zimowe. Dla wielu młodych ludzi najbliższe tygodnie będą czasem odpoczynku i zabawy. Nad bezpieczeństwem wszystkich tych, którzy wyjadą na zimowy wypoczynek i tych, którzy pozostaną w miastach, czuwać będą policjanci. – W trosce o bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających na zimowiska policjanci ruchu drogowego prowadzić będą wzmożone kontrole autokarów. Szczególną uwagę zwrócą na stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny autokarów – mówi asp. Daria Solińska, oficer prasowy KPP w Polkowicach. – W tym miejscu zwracam się z apelem do rodziców. Jeśli będą państwo mieli uzasadnione podejrzenie co do stanu trzeźwości kierowcy lub stanu technicznego pojazdu którym mają podróżować dzieci, natychmiast należy powiadomić o tym policję – mówi .

Czytaj więcej: 2012-01-12 Uwaga - ferie


W Gimnazjum Publicznym w Gaworzycach
od stycznia 2012 roku
przeprowadzana jest akcja profilaktyczna
"CHRONIĘ ŻYCIE PRZED RAKIEM".


Gminy zrzeszone w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wspólnie z realizatorem programu PCUZ w Polkowicach finansują szczepienia 15 letnich dziewczynek (rocznik 1996) przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego wywołującego raka szyjki macicy.

W poniedziałek 9 stycznia 2012 r. odbyła się kampania informacyjno-edukacyjna dla uczniów klasy III gimnazjum a w czwartek 12 stycznia w gabinecie pielęgniarki szkolnej odbyły się pierwsze szczepienia wszystkich uczennic III klasy gimnazjum; szczepionka składa się z 3 dawek w schemacie 0-2-6 (miesięcy).

Człowiek - najlepsza inwestycja

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy


Gmina Gaworzyce zawiadamia, iż dnia 4 stycznia 2012 r. wybrany został wykonawca na zakup i dostawę sprzętu korekcyjnego w ramach projektu pn.: „Postaw na postawę – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy KLUBBEN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Złożona oferta spełniała warunki stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

Formularz dokumentujący wybór wykonawcy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Informujemy, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

 

GŁOSOWANIE

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

Scalenie Koźlice

  

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 331
  • |
  • Wczoraj 338
  • |
  • W tym tygodniu 669
  • |
  • W tym miesiącu 9088
  • |
  • Razem 181057