Gmina Gaworzyce - Aktualności

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach serdecznie dziękuje wszystkim dzieciom, które w okresie wakacji chętnie uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez nas i placówki nam podległe.

Wiele z tych zajęć można było zrealizować dzięki środkom pozyskanym z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach projektu "Duchu historii-obudź się".

Jednocześnie dziękujemy za wsparcie finansowe Wójtowi Gminy Gaworzyce, firmom budowlanym: Andrex i Posbud oraz wszystkim aktywnym rodzicom.

 

Zarządzeniem Nr 64/2011 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 września 2011 r. powołane zostały składy Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Składy Obwodowych Komisji Wybirczych dostępne są tutaj.

W związku z powyższym pierwsze posiedzenie Komisji połączone ze szkoleniem odbędzie się w dniu 27 września 2011 r. o godz. 9.00 w Domu Kultury "Jowisz" w Gaworzycach ul. Główna 1b.

Obecność członków Komisji obowiązkowa.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20 września 2011r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 15 lipca 2011r. (uzupełniony dnia 03.08.2011r) Parku Wiatrowego Gaworzyce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, (adres do korespondencji: Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o.o. ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin) reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Stoltman postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Gaworzyce 48MW” składającego się z 17 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną: drogami dojazdowymi, placami serwisowymi, kablowymi podziemnymi liniami elektroenergetycznymi średniego oraz wysokiego napięcia wraz ze światłowodowymi liniami komunikacji i sterowania, Głównym Punktem Odbioru energii elektrycznej (GPO-stacją rozdzielczo – transformatorową SN/WN wraz z niezbędna infrastrukturą).

Czytaj więcej: 2011-09-20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

W sobotę 17 września br. w Gaworzycach  miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Sybiraka. Rocznicowe obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym. Uroczystości towarzyszyło okolicznościowe spotkanie, w którym uczestniczył Wójt Gminy p. Jacek Szwagrzyk oraz prezes Oddziału  Związku Sybiraków w Legnicy p. Maria Jurkiewicz. Dzieci i młodzież z Domu Kultury wystąpiły z programem słowno - muzycznym, a chór Radocha z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie specjalnie na tę okazję przygotował wiązankę pieśni patriotycznych i biesiadnych.

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 40
  • |
  • Wczoraj 371
  • |
  • W tym tygodniu 2205
  • |
  • W tym miesiącu 9352
  • |
  • Razem 158439