Gmina Gaworzyce - Aktualności

Dnia 27 marca br., Wójt Gminy Gaworzyce – Pan Jacek Szwagrzyk  przy asyście Pani Elżbiety Litwin – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gaworzycach, dokonał aktu dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczeni zostali Państwo Maria i Władysław Soroko z Kłobuczyna. Uroczystość odbyła się w domu Jubilatów.

Państwo Soroko przyjechali do powojennej Polski z okolic Grodna i osiedlili się w Kłębanowicach, gmina Radwanice. Do Kłobuczyna przybyli w  roku 1969 i tutaj wychowali swoje dzieci, doczekali się wnuków a nawet prawnuczki i tutaj szczęśliwie żyją do dnia dzisiejszego.

Życzymy Szanownym Jubilatom doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych jubileuszy!

Szanowni Rolnicy,

Hodowcy zwierząt gospodarskich

Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin.

Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przypomnieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt.

Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Nieudokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkować utratą części lub całości dopłat bezpośrednich.

Dokument potwierdzający leczenie zwierząt w gospodarstwie powinien być przechowywany przez okres pięciu lat. Na dokumencie tym powinien znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii.

Szanowni Państwo!

Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwierzęta wystawiania takiego dokumentu. Jest to Państwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie.

Główny  Lekarz  Weterynarii

Janusz Związek

DOTYCZY    SZKÓD,     KTÓRE     WYSTAPIŁY   W    UPRAWCH    ZBÓŻ    OZIMYCH

W związku z licznie występującymi szkodami w uprawach zbóż ozimych spowodowanych złym przezimowaniem Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu informuje: Rolnicy ubiegający się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany przed przyoraniem plantacji są zobowiązani do złożenia w OT ARR we Wrocławiu oświadczenia o wystąpieniu szkody w uprawach – Załącznik nr 7 do „Warunków uzyskania dopłaty…” – dostępny na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl

Po złożeniu oświadczenia rolnik może zaorać plantację (bez konieczności kontroli plantacji przez pracowników OT ARR we Wrocławiu). Złożone oświadczenie wraz z wnioskiem o dopłatę do zużytego materiału siewnego daje podstawę do ubiegania się o dofinansowanie do materiału siewnego wysianego na wymarzniętej plantacji.

W przypadku ponownego zakupu i zużycia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na wymarzniętej plantacji rolnikowi również przysługuje dofinansowanie po złożeniu nowego wniosku

Dyrektor OT ARR we Wrocławiu

Jacek Sołtys

Dom Kultury "Jowisz" w Gaworzycach serdecznie zaprasza zespoły taneczne, wokalne,  oraz wykonawców indywidualnych do udziału w XIII REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI i TAŃCA " GAWORZYCE 2012" pod patronatem STAROSTY POWIATU POLKOWICKIEGO.

Przegląd odbędzie się 28 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej w Gaworzycach.

Do pobrania:

- Regulamin konkursu

- Karta zgłoszenia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy  Gaworzyce informuje, że przyjmowane są informacje od rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w związku z wymarznięciami. Stosowne wnioski można składać w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem sołtysów do dnia 23 marca 2012. Z uwagi na terminy agrotechniczne proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej.

Do pobrania:

- Oświadczenie

- Wniosek

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO INFORMUJE:

DOTYCZY OSÓB, KTÓRYCH OZIMINY PRZEMARZŁY, A ZAKUPIŁY KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY I BĘDĄ CHCIAŁY STRAĆ SIĘ O DOPŁATE DO MATERIAŁU SIEWNEGO

W skutek tegorocznych przymrozków oziminy przemarzły, nie rokują odbicia i istnieje konieczność przeorania ozimin i zasiania zbóż jarych, a rolnik zakupił materiał siewny np. pszenicę ozimą, na którą ma fakturę i planował ubiegać się o dopłatę do materiału siewnego z Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu. To:

Rolnik chcąc uzyskać dopłatę do materiału siewnego powinien, napisać oświadczenie (można wysłać faksem) do Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu. Pracownicy ARR przyjadą na miejsce, dokonają oględzin pola, wydadzą protokół. Na tej podstawie można przeorać pole, zasiać jare i strać się o dopłatę do materiału siewnego

W razie wątpliwości, pytań lub pomocy w napisaniu oświadczenia proszę o kontakt Tel. 608 44 35 07

 

Doradca rolny

Justyna Chodorowska

GŁOSOWANIE

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

Scalenie Koźlice

  

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 331
  • |
  • Wczoraj 338
  • |
  • W tym tygodniu 669
  • |
  • W tym miesiącu 9088
  • |
  • Razem 181057