Gmina Gaworzyce - Aktualności

Dnia 27 marca br., Wójt Gminy Gaworzyce – Pan Jacek Szwagrzyk  przy asyście Pani Elżbiety Litwin – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gaworzycach, dokonał aktu dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczeni zostali Państwo Maria i Władysław Soroko z Kłobuczyna. Uroczystość odbyła się w domu Jubilatów.

Państwo Soroko przyjechali do powojennej Polski z okolic Grodna i osiedlili się w Kłębanowicach, gmina Radwanice. Do Kłobuczyna przybyli w  roku 1969 i tutaj wychowali swoje dzieci, doczekali się wnuków a nawet prawnuczki i tutaj szczęśliwie żyją do dnia dzisiejszego.

Życzymy Szanownym Jubilatom doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych jubileuszy!

Szanowni Rolnicy,

Hodowcy zwierząt gospodarskich

Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin.

Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przypomnieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt.

Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Nieudokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkować utratą części lub całości dopłat bezpośrednich.

Dokument potwierdzający leczenie zwierząt w gospodarstwie powinien być przechowywany przez okres pięciu lat. Na dokumencie tym powinien znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii.

Szanowni Państwo!

Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwierzęta wystawiania takiego dokumentu. Jest to Państwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie.

Główny  Lekarz  Weterynarii

Janusz Związek

DOTYCZY    SZKÓD,     KTÓRE     WYSTAPIŁY   W    UPRAWCH    ZBÓŻ    OZIMYCH

W związku z licznie występującymi szkodami w uprawach zbóż ozimych spowodowanych złym przezimowaniem Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu informuje: Rolnicy ubiegający się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany przed przyoraniem plantacji są zobowiązani do złożenia w OT ARR we Wrocławiu oświadczenia o wystąpieniu szkody w uprawach – Załącznik nr 7 do „Warunków uzyskania dopłaty…” – dostępny na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl

Po złożeniu oświadczenia rolnik może zaorać plantację (bez konieczności kontroli plantacji przez pracowników OT ARR we Wrocławiu). Złożone oświadczenie wraz z wnioskiem o dopłatę do zużytego materiału siewnego daje podstawę do ubiegania się o dofinansowanie do materiału siewnego wysianego na wymarzniętej plantacji.

W przypadku ponownego zakupu i zużycia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na wymarzniętej plantacji rolnikowi również przysługuje dofinansowanie po złożeniu nowego wniosku

Dyrektor OT ARR we Wrocławiu

Jacek Sołtys

Dom Kultury "Jowisz" w Gaworzycach serdecznie zaprasza zespoły taneczne, wokalne,  oraz wykonawców indywidualnych do udziału w XIII REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI i TAŃCA " GAWORZYCE 2012" pod patronatem STAROSTY POWIATU POLKOWICKIEGO.

Przegląd odbędzie się 28 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej w Gaworzycach.

Do pobrania:

- Regulamin konkursu

- Karta zgłoszenia

  

 

 

GŁOSOWANIE

HERB

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 278
  • |
  • Wczoraj 409
  • |
  • W tym tygodniu 1620
  • |
  • W tym miesiącu 7565
  • |
  • Razem 179534