Gmina Gaworzyce - Aktualności

INFORMACJA
Wójta Gminy Gaworzy ce
o dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu
„WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013”

Przedłuża się termin składania wniosków  o udzielenie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów do  7 września 2012r.  ze względu na zmianę kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy od 1 października  i  1 listopada br.

 

Czytaj więcej: 2012-08-31 Wyprawki szkolne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny przyznane zostaną stypendia Marszałka Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. Stypendia w wysokości 1.000 zł na ucznia będą ufundowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. O wsparcie stypendialne mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska.

Jednorazowe stypendia przysługują uczniom spełniającym łącznie następujące warunki:
- zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego,
- posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych),
- pochodzą z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza kwoty 351,00 zł.

Wnioski należy składać w terminie do 14. 09. 2012r.  za pośrednictwem poczty na adres:
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pok. nr 208, I piętro) ul. Ostrowskiego 7,

53-238 Wrocław  lub osobiście w sekretariacie Departamentu.

Szczególowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/programy-i-zadania-dokumenty/

Urząd Gminy w Gaworzycach  informuje, że  można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2012/2013. Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy  pok.  nr 2 oraz od 1 września 2012 r. w szkołach na terenie gminy Gaworzyce.

Termin złożenia wypełnionych wniosków upływa 15 września 2012r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych -  15 października 2012 r.

Przypomina się, że stypendium szkolne  przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. 351 zł. netto na 1 osobę (od października 456 zł).

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Program zdrowotny realizowany przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w roku 2012 Finansowany z budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

• program adresowany do dziewcząt urodzonych w roku 1996 mieszkanek gmin: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków, Radwanice oraz dziewcząt urodzonych w roku 1997 mieszkanek gmin: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice
• zakres świadczeń: szczepienia p/ HPV
• miejsce świadczeń: punkt szczepień przychodnia lekarska w Polkowicach, ul. k.B. Kominka 7, poradnia dzieci zdrowych przychodnia lekarska w polkowicach, ul. K.B. Kominka 7, gabinety medyczne w szkołach: gimnazjum w Gaworzycach, Grębocicach, Jerzmanowej, Białołęce, Przemkowie, Radwanicach

Kontakt osobisty: przychodnia lekarska Polkowice ul. K.B. Kominka 7, gab. 104 koordynator programów pani Dorota Pędlowska – Wojciech, tel. 76/746 08 07

Dnia 19 sierpnia 2012 r. odbył się piknik w „Szuwarowym zakątku” w ramach projektu „Szuwarowy zakątek, Kłobuczyna majątek”. Mieszkańcy brali udział w zawodach sportowych: rzut kulą na odległość, przenoszenie drewna i siatkówka plażowa. Fundatorami nagród w zawodach byli: K. Ciupak, T. Sojka, R. Hajduk, W. Rzepka. Atrakcją wieczoru było karaoke przygotowane przez OSP Kłobuczyn i wspólne śpiewanie przy ognisku i akompaniamencie gitar. Wszystkim uczestnikom pikniku serdecznie dziękujemy za wspólna, wspaniałą zabawę.

 

Koordynator projektu A. Sojka

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 406
  • |
  • Wczoraj 488
  • |
  • W tym tygodniu 1315
  • |
  • W tym miesiącu 7500
  • |
  • Razem 204467