Gmina Gaworzyce - Aktualności

Z  okazji Święta Niepodległości w gaworzyckim kościele Matki Bożej Różńcowej  odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił i wygłosił homilię ks. Lech Świdziniewski- proboszcz parafii.

Po nabożeństwie w pałacu w Gaworzycach odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych  i mieszkańcy gminy. Dla przybyłych gości wystąpiła grupa teatralna z Domu Kultury "JOWISZ", zespół ludowy "KALINA" z Nowego Miasteczka i kapela ludowa "POGRAM" z Jaczowa.

Współorganizatorem imprezy był Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

 

Po raz kolejny unihokejowa drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gaworzycach wywalczyła tytuł Mistrza Dolnego Śląska.

W finale, który odbył się 27 października br. we Wrocławiu na hali Młodzieżowego Centrum Sportu, udział wzięło 8 najlepszych drużyn z całego województwa. W meczu o pierwsze  miejsce reprezentacja SP Gaworzyce pokonała reprezentację SP Łomnice 5:0.

 

 

Skład drużyny ze Szkoły Podstawowej:

 • Kacper Kocik, 
 • Tomek Raczkowski,
 • Piotrek Wypych,
 • Kuba Szymkowiak,
 • Konrad Piosik,
 • Oliwia Królikowska,
 • Patrycja Piosik,
 • Natalia Serewa,
 • Ola Wożniak.

Czytaj więcej: 2011-11-14 Sukcesy szkolnych drużyn unihokejowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, iż właśnie dobiega końca realizacja projektu  pt. ",Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzyce" realizowanego przez Gminę Gaworzyce/ Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach w okresie od 01.06.2011r do 30.11.2011r. w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7,1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Z tej okazji w dniu 08.11.2011r. w Pałacu w Gaworzycach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia projektu.

W projekcie uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy:

 • Justyna Miciuk
 • Arleta Samul
 • Kinga Makowiecka
 • Małgorzata Kubacka
 • Rafał Dzięgiel

  Czytaj więcej: 2011-11-09 Zakończenie projektu POKL

  Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Gaworzyce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu:
  „Rocznego programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

   1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.

    2. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 18.11.2011r o godz. 15.00 w pałacu w Gaworzycach.

   3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 10.11.2011 r. do 21.11.2011 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce.

   

  Wójt Gminy Gaworzyce                          

  (-) Jacek Szwagrzyk                            

  Do pobrania:

  - Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsółpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

  - Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie konsultacji.

  - Załącznik do Zarządzenia - formularz konsultacji

    

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   

   
  Scalenie Koźlice

   

   

   

   

  dz_u

  dz_uw

  mon_pol

  spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 40
  • |
  • Wczoraj 371
  • |
  • W tym tygodniu 2205
  • |
  • W tym miesiącu 9352
  • |
  • Razem 158439