"Dobry Start" 300 - informacje

 

Dobry Start” 300

Świadczenie „dobry start” - program mający na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci w wieku do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 r. i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „dobry start” są przyjmowane :

  • od 1 lipca do 30 listopada danego roku drogą elektroniczną

  • od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku wnioski składane drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub drogą pocztową).

Wnioski złożone po 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czytaj więcej: "Dobry Start" 300 - informacje

Wyhamuj w porę! Nie daj się uzależnić

 

W dniu 17.05.2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu profilaktycznego pn. "Wyhamuj w porę! Nie daj się uzależnić".

Przeprowadziliśmy ankiety wśród młodzieży szkolnej na temat internetu, alkoholu i palenia papierosów. Ankiety przygotował i przeanalizuje Pan Łukaz Bogucki – psycholog, terapeuta uzależnień.

W kolejnych etapach przewidziane są warsztaty - bezpieczny internet, wykład terapeuty uzależnień od alkoholu i internetu, rodzinny rajd do Szuwarowego Zakątka w Kłobuczynie (ognisko gry i zabawy), warsztaty bębniarskie czy też wyjazd do kina.

Zachęcamy młodzież oraz rodziców do aktywnego udziału w/w działaniach.

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA/W GOPS

 

 

 

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -

 

KSIĘGOWA W GOPS

 

 

Link do ogłoszenia

 

 

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA/Y GOPS

 

 

Ogłoszenie: Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach Wymiar etatu: 1 Ilość etatów: 1
Wydział: księgowość Data udostępnienia: 2018-03-16 Ogłoszono dnia: 2018-03-16 przez Krystyna Joniec

Termin składania dokumentów: do 2018-03-26 godz. 15:00:00

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Spełnia jeden z poniższych warunków :
• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Czytaj więcej: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA/Y GOPS

Terminy wypłat zasiłków w 2018 r.

 

 

Terminy wypłacanych

świadczeń z Pomocy Społecznej

i zasiłków rodzinnych

w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

filia w Gaworzycach

w 2018 roku

 

23 – 24 STYCZEŃ

22 - 23 LUTY

22 - 23 MARZEC

23 - 24 KWIECIEŃ

23 - 24 MAJ

21 - 22 CZERWIEC

23 – 24 LIPIEC

23 – 24 SIERPIEŃ

24 – 25 WRZESIEŃ

23 – 24 PAŹDZIERNIK

22 – 23 LISTOPAD

20 – 21 GRUDZIEŃ

 

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.