Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że w związku z utrzymującą się wysoką temperaturą  i brakiem opadów deszczu przyjmowane są wnioski rolników,  którzy ponieśli straty w uprawach rolnych. Zgodnie  z  „monitoringiem  suszy”  prowadzonym  przez  Instytut  Upraw,  Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - V okres raportowania z dnia 1.07.2019 r.  wykazał zagrożenia wystąpienia suszy na terenie Gminy Gaworzyce. Szacowane będą  szkody powstałe w uprawach wskazanych w „monitoringu suszy” tj. zboża jare, zboża ozimie, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.
 
Uprzejmie informuję, że dla pozostałych upraw tj. ziemniaki, buraki na dzień 01.07.2019 r. z godnie z  raportem IUNG w Puławach kryterium zagrożenia suszą nie zostało przekroczone. W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco. We wniosku należy Obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których strat nie odnotowano (dane muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR).

Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych.

Do wniosku należy dołączyć :
- oświadczenie nr 1 lub nr 2;
- wniosek o płatność na 2019 r. (do wglądu);
- kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt )IRZ);
- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Wnioski można składać w terminie do 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, pok. nr 209 (I piętro).

                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                                                           (-)  Jacek Szwagrzyk

 

Pliki do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Informacja RODO
Informacja do wniosku

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń