Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach:

  • tradycyjnej (tj. plastikowej)

  • elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych)

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny


Od 1 stycznia 2019 r. wnioski o przyznanie  Karty Dużej Rodziny mogą składać rodzice którzy mają lub mieli na utrzymaniu  łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek oraz nie są lub nie byli pozbawieni  ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,

  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Wnioski można składać  w formie:

  • tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach lub za pośrednictwem poczty,

  • elektronicznej- za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia>.

 

Na jaki okres przyznawana jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadacz ma już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy  musi ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpił z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jest zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,56 zł.

Wszelkie informacje dotyczące przysługujących uprawnień w ramach programu Karty Dużej Rodziny można uzyskać na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl 

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.