Gmina Gaworzyce - Aktualności

Dnia 28 października 2011 r. podczas uroczystej Mszy Św. w kościele p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Goli wręczone zostały odznaki honorowe "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Wśród wyróżnionych osób znaleźli się:

Pan Jacek Szwagrzyk - Wójt Gminy Gaworzyce oraz Pani Monika  Śmikiel - Pracownik Urzędu Gminy w Gaworzycach.

Odznaki wręczyła Pani Zofia Wileńska - Dyrektor Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 4 sierpnia 2005 r. odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Przejdź do galerii

 

DOM KULTURY „JOWISZ” w Gaworzycach serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w XI POWIATOWYM KONKURSIE  RECYTATORSKIM „KOCHAM CIĘ OJCZYZNO” pod patronatem Starosty Powiatu Polkowickiego, który odbędzie się w dniu 25.11.2011 r. o godz.10.00 Domu Kultury – sala pałacowa.

Kartę zgłoszeń należy przesłać do dnia 18.11.2011r. na adres:

 

Dom Kultury „Jowisz”

ul. Główna 1b

59- 180 Gaworzyce

Regulamin (do pobrania w formacie PDF)

Karta zgłoszenia (do pobrania w formacie pdf)

 

DOM KULTURY „JOWISZ” w Gaworzycach serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w POWIATOWYM KONKURSIE  RECYTATORSKIM „MOJA OJCZYZNA” pod patronatem Starosty Powiatu Polkowickiego, który odbędzie się w dniu 22.11.2011 r. o godz.10.00 w Domu Kultury - sala pałacowa.

Kartę zgłoszeń należy przesłać do dnia 17.11.2011r. na adres:

 

Dom Kultury „Jowisz”

ul. Główna 1b

59- 180 Gaworzyce

Regulamin (do pobrania w formacie pdf)

Karta zgłoszenia (do pobranai w formacie pdf)

Dom Kultury "Jowisz" zaprasza na KONCERT w hołdzie BŁOGOSŁAWIONEMU  JANOWI PAWŁOWI II w 33. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową w wykonaniu ARTYSTÓW Z ZIELONEJ  GÓRY.  Koncert odbędzie się dnia: 16.10. 2011 r. o godz. 16.30 w pałacu w Gaworzycach

Ponadto: występ grupy z Domu Kultury, stoisko z ciastem, możliwość zakupu latających lampionów i symboliczne wysłanie światełka do nieba(w przypadku bezwietrznej pogody).

WSPÓŁORGANIZATOR : PARAFIALNY ZESPÓŁ "CARITAS"

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Gmina Gaworzyce zawiadamia, iż dnia 4 października 2011 r. wybrany został wykonawca w ramach projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie złożono 8 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „Aktin” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu za kwotę 4.890,00zł.

Złożona oferta spełniała warunki stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Formularz dokumentujący wybór wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

"Człowiek - najlepsza inewstycja"


W związku z realizacją projektu pn. „Postaw na postawę” – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach, Gmina Gaworzyce zaprasza wszystkich rodziców uczniów klas 1-3 na spotkanie informacyjno-konferencyjne w dniu 12 października 2011 r. (środa) o godz. 17.00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gaworzycach.

Podczas spotkania rodzice otrzymają deklarację uczestnictwa w projekcie, który zakłada udział 110 dzieci w tym 52 dziewcząt i 58 chłopców.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne badania dla dzieci:

- komputerowe badanie postawy ciała,

- komputerowe badanie stóp,

- testy funkcjonalne mięśni.

Wyniki badań przedstawione zostaną rodzicom podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego. Dzieci u których wykryte zostaną wady postawy zostaną skierowane na bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf