Gmina Gaworzyce - Aktualności

DOM KULTURY „JOWISZ” w GAWORZYCACH

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym

"POCZTÓWKA z WAKACJI"

Technika - dowolna

Format prac - A4 -  lub 3 zdjęcia o wymiarze 15x 21 cm

Termin - do dnia 04.09 2011 r

Szczegółowe informacje w biurze DK tel.76/8316 100

Czytaj więcej: 2011-07-01 Konkurs plastyczny i fotograficzny

Dom Kultury "Jowisz" serdecznie zaprasza

wszystkie chętne dzieci do wzięcia udziału w warsztatach

" SEGREGUJESZ - ODZYSKUJESZ proste rady na odpady"

Warsztaty odbędą się  od dnia 18 - 23 lipca  2011 r.

W programie: zabawy, konkursy, wycieczki

Dofinansowanie : Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Warsztaty odbędą się  od dnia 18 - 23 lipca  2011 r.

          W programie:

           - zabawy, konkursy, wycieczki

 

Dofinansowanie : Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Czytaj więcej: 2011-07-01 Informacja dotycząca spisu kontrolnego

I N F O R M A C J A
w sprawie udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom 
na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012

Procedura uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników

Wójt Gminy Gaworzyce informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012, a także w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Czytaj więcej: 2011-06-30 "Wyprawka szkolna" - dofinansowanie do podręczników

28 czerwca br. w Pałacu w Gaworzycach odbyła się uroczysta VII Sesja Rady Gminy Gaworzyce. Była to pierwsza sesja w pałacu a zarazem ostatnia przed wakacjami. Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Roman Urbaniak. Głównym punktem obrad było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za rok 2010.

Rada Gminy Gaworzyce po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaworzyce p. Jackowi Szwagrzykowi za wykonanie budżetu w 2010 roku.

Wójt Gminy serdecznie podziękował radnym za współpracę oraz wyraził nadzieję, iż zostanie ona utrzymana na dotychczasowym poziomie, co pozwoli na kontynuowanie prowadzonych działań dla dobra mieszkańców.

W sobotę, dnia  18 czerwca br., w Domu Strażaka w Gaworzycach, odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gaworzycach.

W zjeździe udział wzięli Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Polkowicach druh Ryszard Wyraz, Przewodniczący Rady Gminy w Gaworzycach Roman Urbaniak, Wójt Gminy Gaworzyce Jacek Szwagrzyk, druhowie honorowi: Ludwik Szuba i Jan Kurek, delegaci – strażacy wybrani z poszczególnych OSP,  członkowie ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Czytaj więcej: 2011-06-27 Nowe władze Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gaworzycach

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń