Gmina Gaworzyce - Aktualności

 

Od dnia 1 września 2011 r. Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach zostały połączone w Zespół Edukacyjny, którego dyrektorem w wyniku przeprowadzonego konkursu została wybrana Pani Elżbieta Cieniuch. 

Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego Wójt Gminy Pan Jacek Szwagrzyk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Romanem Urbaniakiem podziękowali Pani Małgorzacie Walczak za wzorowe pełnienie funkcji Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach.

Za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny. Polkowiccy policjanci już dbają o to, aby dla wszystkich dzieci i młodzieży rozpoczął się BEZPIECZNIE. Szczególnie wzmożone działania pod krypt. „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzone zostaną w okresie od 1 do 9 września br. 

Pierwsze dni września stanowią dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego trudny okres adaptacyjny związany z rozpoczęciem przez pierwszoklasistów nauki i powrotem do obowiązków szkolnych uczniów pozostałych klas.

Czytaj więcej: 2011-08-30 - Akcja BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

 

W dniu dzisiejszym tj. 30 sierpnia 2011 r. zamontowany został zegar na pałacu zabytkowym w Gaworzycach. Zegar jest darem od mieszkańców Gminy Grębocice.

Przejdź do galerii


Dnia 28 sierpnia br. w Gaworzycach odbył się IV Festyn Parafialny połączony z obchodami dożynkowymi. Uroczystość rozpoczeła się mszą dzękczynną za zebrane plony. W tym roku sołectwa naszej gminy przygotowały rekordową liczbę wieńców. Było ich aż 11 na 13 miejscowości. Podczas festynu wręczone zostały wyróżnienia "Społecznik Gminy Gaworzyce" dla osób pracujących społecznie na rzecz Gminy Gaworzyce. Wyróżnienia te otrzymali:

- Pani Elżbieta Staszkowska,

- Pani Helena Kolouszek,

- Pani Danuta Woźniak,

- Pani Irena Skorus,

- Pani Agnieszka Fefczak,

- Pani Małgorzata Kurcyk,

- Pan Jan Rygiel,

- Pan Karol Marek,

- Pan Leon Rząd,

- Pan Tadeusz Stanowski,

- Pan Adam Piechocki.

W trakcie imprezy po raz pierwszy odbyły się Dożynkowe Potyczki Sołtysów, które zwyciężył sołtys wsi Kłobuczyn - Pan Kazimierz Zielonka. Drugie miejsce zajęły Pani Beata Różycka sołtys wsi Gostyń, Pani Beata Młynarczyk sołtys wsi Dzików oraz Pani Karolina Weresocka sołtys wsi Grabik. Trzecie miejsce zajęła Pani Maria Pucyk sołtys wsi Kurów Wielki.

Wszystkim mieszkańcom składamy serdeczne podziękowanie za obecność na dożynkach a szczególne podziękowanie kierujemy do osób, które pomagały przy organizacji i obsłudze imprezy.

Sponsorem Festynu był Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

Zobacz więcej zdjęć

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat programu dofinansowania na zakup zestawów solarnych.

Spotkanie odbędzie się dnia 30 sierpnia 2011 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury „Jowisz” w Gaworzycach.

Możliwość otrzymania dofinansowania do 70%.

Kolektory słoneczne – oszczędność w zgodzie z naturą.

 

Czytaj więcej: 2011-08-26 Spotkanie informacyjne - kolektory słoneczne

Informujemy, iż w Urzędzie Gminy Gaworzyce  można składać wnioski o stypendia socjalne dla uczniów na rok szkolny 2011/2012. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 351,00 zł (do dochodów wlicza się również wszelkie zasiłki i dodatki). Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351,00 zł. netto. Do wniosku należy załączyć dochody netto za miesiąc sierpień 2011r.


Termin składania wniosków:
- do 15 września 2011 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- do 15 października 2011 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Wnioski należy składać w pok. Nr 2 Urzędu Gminy Gaworzyce
Informacje dodatkowe - pokój nr 2, tel. 76 83-16-285 w. 39
Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Gminy Gaworzyce  (pokój nr 2) oraz w sekretariatach szkół , ul. Szkolna 211.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń