ue               ds          prow

 

 

 Tytuł projektu:

Budowa świetlicy wiejskiej w Koźlicach.

 
Umowa o przyznanie pomocy:

00132-6922-UM0100117/09 z dnia 13.10.2009r

 

Źródło dofinansowania:

 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 • Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi

 

Kwota dofinansowania:

256 419 zł

Całkowity koszt realizacji projektu:

417 108,50 zł

 

Cel operacji:

Celem budowy świetlicy wiejskiej w Koźlicach jest stworzenie mieszkańcom wsi miejsca, w którym dzieci i młodzież mogłyby spędzać czas wolny, a dorośli uczestniczyć w życiu społecznym sołectwa. Ponadto realizacja zadania znacznie polepszy wizerunek wsi, podniesie poziom życia, integrację, rozwój oraz pobudzi aktywność społeczności lokalnej. Zakończenie prac przewidywane jest na 31 października 2010 roku.

 

 

 


 

 

Tytuł projektu:

Adaptacja pomieszczeń w pałacu zabytkowym w Gaworzycach na działalność Domu Kultury „Jowisz”

 

Umowa o przyznanie pomocy:

00133-6922-UM0100118/09 z dnia 28.09.2009r

 

Źródło dofinansowania:

 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 • Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi

 

Kwota dofinansowania:

383 275

Całkowity koszt realizacji projektu:

798 544,67

 

Cel operacji:

Poprzez adaptację pomieszczeń w pałacu pod działalność Domu Kultury zwiększona zostanie dostępność do usług kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Gaworzyce. Wykonane prace adaptacyjne pozwolą na zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed dewastacja oraz przeznaczenie części budynku na cele kulturalne. Planowane zakończenie prac adaptacyjnych przewidziane jest na 31 grudnia 2010 roku.

 

 

 


 

 

Tytuł projektu:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gaworzyce.

 

Umowa o przyznanie pomocy:

00057-6921-UM0100057/09 z dnia 18.02.2010r

 

Źródło dofinansowania:

 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 • Nazwa działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

Kwota dofinansowania:

407 588 zł

Całkowity koszt realizacji projektu:

769 295,13

 

Cel operacji:

Celem projektu jest zapewnienie stałości dostaw wody, likwidacja bezpośrednich zrzutów ścieków na terenach nieskanalizowanych oraz poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców. Budowa kanalizacji przyczyni się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów w tym zakresie. Planowany termin zakończenia prac przypada na czerwiec 2011 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GŁOSOWANIE

HERB

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 281
 • |
 • Wczoraj 409
 • |
 • W tym tygodniu 1623
 • |
 • W tym miesiącu 7568
 • |
 • Razem 179537