pokl

Człowiek - najlepsza inwestycja

Gmina Grębocice oraz Gmina Gaworzyce

ogłaszają nabór otwarty na bezpłatne szkolenia

w ramach Projektu pn. "Aktywna forma edukacji poprzez taniec na Wzgórzach Dalkowskich - cześć II Gmina Gaworzyce"


współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

UCZESTNIKIEM PROJEKTU może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

 • jest zameldowana na terenie Gminy Gaworzyce

 • złoży podpisaną ankietę zgłoszeniową w projekcie

 

WSPARCIE w ramach Projektu realizowane będzie w formie:

 • 120 godz. nauki tańca ludowego, po 60 godzin dla każdej z dwóch grup 12 osobowych, uzupełnionego o informacje historyczne z życia regionu oraz gwarę

Dokumenty rekrutacyjne (regulamin i formularze)

Ankiety rekrutacyjne należy składać osobiście do dnia
03 grudnia 2010 r. godz. 15.00. do Urzędu Gminy w Gaworzycach ul. Okrężna 85 59-180 Gaworzyce. Decyduje data wpływu Ankiety rekrutacyjnej.

W ramach ogłoszonego naboru wyłonionych zostanie 24 uczestników Projektu (w tym 12 kobiet, 12 mężczyzn).

Biuro Projektu:

Urząd Gminy w Gaworzycach

ul. Okrężna 85

Pok. Nr 21

Tel. 76 8316 285 Fax. 76 8315 286

Osoba do kontaktu: Monika Śmikiel

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 40
 • |
 • Wczoraj 371
 • |
 • W tym tygodniu 2205
 • |
 • W tym miesiącu 9352
 • |
 • Razem 158439