pokl

Człowiek - najlepsza inwestycja

Gmina Grębocice oraz Gmina Gaworzyce

ogłaszają nabór otwarty na bezpłatne szkolenia

w ramach projektu pn. "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminach Grębocice i Gaworzyce - cześć I Gmina Grębocice"


współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

UCZESTNIKIEM PROJEKTU może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

 • jest zameldowana na terenie Gminy Grębocice
 • ma skończone 45 lat
 • złoży podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie

WSPARCIE w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • 20 godz. j. angielskiego;
  • 20 godz. obsługi komputera,
  • 20 godz. psychologii
  • 20 godz. zajęć ruchowych
 • 10 godz. bloku zajęć otwartych (spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin życia m.in.: lekarz, finansista, kosmetyczka, optyk)

>>> Dokumenty rekrutacyjne (regulamin i formularze) <<<

Ankiety rekrutacyjne można składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia
12 listopada 2010 r. godz. 18.00. na adres Punktu Informacyjno-Promocyjnego Centrum kształcenia na odległość, ul. Kościelna 20, 59-150 Grębocice,. Decyduje data wpływu Ankiety rekrutacyjnej.

W ramach ogłoszonego naboru otwartego wyłonionych zostanie 20 uczestników Projektu (w tym 10 kobiet, 10 mężczyzn).

Biuro  Projektu:

Urząd Gminy w Grębocicach

ul. Głogowska 3

Pok. Nr 9

Tel. 76 8325 304

Fax. 76 8315077  

Osoba do kontaktu: Artur Chodor

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 40
 • |
 • Wczoraj 371
 • |
 • W tym tygodniu 2205
 • |
 • W tym miesiącu 9352
 • |
 • Razem 158439