Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne mieszczą się w nowym obiekcie wybudowanym w latach 1998-2000. Jest to 1 obiekt szkolny o ogólnej powierzchni 4.535,3 m2 i kubaturze 21.535 m3 oraz o 21 salach lekcyjnych. Każda z tych placówek ma swą siedzibę w wyodrębnionych segmentach obiektu.

 

Do 31.08.1998r. na terenie gminy funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. W związku z oddaniem do użytku we wrześniu 1998r. nowego obiektu szkolnego możliwym było już w lutym 1998r. podjęcie uchwał ustalających nową sieć szkolną, a z dniem 1 września 1999r. wprowadzenie reformy edukacji, tj. przekształcenie szkoły podstawowej z 8-klasowej na 6-klasową i utworzenie Gimnazjum Publicznego. W 1999r. oddana została do użytku hala sportowo - widowiskowa, bez barier architektonicznych, powiązana funkcjonalnie ze szkołą, z której korzystają uczniowie obydwu placówek.

Przeglądy stanu technicznego szkół nie wykazują konieczności przeprowadzenia większych prac remontowych. Przewiduje się jedynie remonty bieżące, polegające na malowaniu pomieszczeń, usuwaniu drobnych usterek. Prace te będą wykonywane sukcesywnie w ramach własnych sił i środków.

 

Obwód szkolny obu tych placówek obejmuje 14 miejscowości, z tego 12 z Gminy Gaworzyce (bez Wierzchowic) oraz dwie z sąsiedniej Gminy Niegosławice - Nowy Dwór i Nowa Jabłona. Ze względu na rozległość obwodu i tym samym długość dziennej trasy przewozowej wynoszącej 235 km istnieje dobrze rozwinięta jest sieć dowozów uczniów do obu placówek i Przedszkola Publicznego. Dowozy odbywają się dwoma autobusami - gminnym gimbusem oraz wynajętym z PKS.

 
W szkołach realizowany jest program dożywiania dzieci w ramach Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących", z którego korzystają uczniowie uczęszczający do gimnazjów i szkół podstawowych w Gaworzycach i Nielubi (dot. uczniów z miejscowości Wierzchowice) oraz realizujący obowiązek szkolny w innych placówkach.
 

  

 

 

GŁOSOWANIE

HERB

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 281
  • |
  • Wczoraj 409
  • |
  • W tym tygodniu 1623
  • |
  • W tym miesiącu 7568
  • |
  • Razem 179537