PRZEDSZKOLE - STRONA INTERNETOWA

 

Przedszkole Publiczne mieści się w jednym obiekcie o ogólnej powierzchni użytkowej 224,25 m2. Do realizacji zadań statutowych posiadamy 5 sal o łącznej powierzchni 135 m2 oraz kuchnię i ogród przedszkolny.

Historia naszego przedszkola sięga lat pięćdziesiątych. Przedszkole w Gaworzycach swoją działalność rozpoczęło w dniu 1 września 1958 r. W styczniu 1991 roku przedszkole zostało objęte ustawą o podziale terytorialnym, w której określono zakres funkcjonowania oświaty w systemie samorządu terytorialnego i administracji rządowej. W myśl ustawy o systemie oświaty przedszkole zmieniło swój statut i otrzymało nazwę Przedszkola Publicznego w Gaworzycach. Organem prowadzącym jest Gmina Gaworzyce.

Placówka nasza posiada własny statut, który stanowi ,,konstytucję” naszego przedszkola. Opracowaliśmy koncepcję rozwoju placówki na najbliższe lata. Dzięki poszukującej i twórczej postawie Rady Pedagogicznej stworzyliśmy warunki do wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka.

W przedszkolu każde dziecko ma możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości .Nauczyciele realizując proces wychowania i nauczania w przedszkolu, dobierają program do możliwości dzieci, wykorzystują wnioski z obserwacji pedagogicznych, preferują zasadę podmiotowości i otwarty styl pracy, stosują zasadę stopniowania trudności i pozytywne motywowanie dzieci do wysiłku.

Podstawą działalności naszego przedszkola jest sprawowanie opieki w sposób najbliższy potrzebom i możliwościom dziecka oraz stwarzanie warunków do jego pełnego rozwoju we współpracy z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny. Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, radosny i bezpieczny rozwój wszystkich wychowanków. Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i do radzenia sobie z trudnościami. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu całej gminy Gaworzyce oraz z miejscowości Nowa Jabłonna i Nowy Dwór z gminy Niegosławice.

Dyrektor przedszkola

Ala Cieślak (od 2007 roku)

Liczba dzieci

72

Liczba oddziałów

3

Zatrudnienie

7

W roku szkolnym 2010/2011 do przedszkola uczęszcza 33 dzieci 6-letnich, 34 dzieci 5-letnich oraz 5 dzieci 4-letnich. W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały, a zajęcia odbywają się w grupach mieszanych 5- i 6-latków oraz 5- i 4- latków.

W bieżącym roku szkolnym w ramach realizowanego programu ,,Muzyka jest wszędzie” organizujemy cykl koncertów muzycznych prowadzonych przez Lubuskie Biuro Koncertowe ,,W krainie Pani Muzyki”. Głównym celem tych koncertów jest zapoznanie najmłodszych – w sposób profesjonalny, a jednocześnie najbardziej przystępny i odpowiedni dla ich wieku – z instrumentami, utworami wielkich kompozytorów, tańcem i piosenką.

Dzieci uczestniczą w nauce pływania pod kierunkiem instruktorów w czasie zajęć organizowanych na basenie SP nr 3 w Polkowicach. Zajęcia z pływania odbywają się w każdą środę.

Przedszkolaki brały udział w akcji ,,Góra grosza” , której celem było zebranie funduszy na programy pomocy dzieciom osieroconym organizowane przez Towarzystwo ,,NASZ DOM”. Zbiórka monet groszowych trwała od 22 listopada I- do 3 grudnia 2010 r.


W przedszkolu realizowany jest program dożywiania dzieci w ramach Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących", z którego korzystają dzieci uczęszczające do przedszkola.

  

 

 

GŁOSOWANIE

HERB

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 284
  • |
  • Wczoraj 409
  • |
  • W tym tygodniu 1626
  • |
  • W tym miesiącu 7571
  • |
  • Razem 179540