Gmina Gaworzyce sprawy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym rozwiązuje na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych przy współudziale Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Przemkowie (administratora dróg powiatowych), Rejonu GDDKiA w Głogowie (administratora drogi krajowej nr 3), Rejonowego Oddziału Dróg Nr 2 w Legnicy (administratora drogi wojewódzkiej nr 298).

Wszelkie sprawy dotyczące wprowadzania nowych znaków drogowych na drogach gminnych opiniowane są przez Komisje ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powołaną Zarządzeniem Starosty Polkowickiego nr 11/99 z dnia 02.04.1999r. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, na których opiniowane są wnioski mieszkańców naszej Gminy.

Kategorie dróg znajdujące się na terenie Gminy Gaworzyce:

 • Drogi krajowe - 8 km
 • Drogi wojewódzkie - 5 km
 • Drogi powiatowe - 27 km
 • Drogi gminne - 247 km

W celu poprawy estetyki i komunikacji dla mieszkańców zostały zakupione nowe przystanki. W 2004r. zakupiono do wsi Dalków, Koźlice i Dzików a w 2005r. do wsi Gaworzyce, Mieszków i Wierzchowice. W pozostałych miejscowościach sukcesywnie są remontowane.

 

Skromny budżet naszej Gminy nie pozwala na wykonywanie dużych inwestycji na drogach gminnych jednak dzięki środkom pozyskanym z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz z Dolnośląskiego Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz przy udziale środków własnych gminy udało się zrealizować duże inwestycje na drogach gminnych:

 

Rok realizacji

Nazwa zadania

2005 r.

Remont drogi Witanowice - Kłoda o długości 1,3 km – wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna, poprawiono odwodnienie i wykonano chodniki we wsi Witanowice.

Remont dróg gminnych we wsiach Kłobuczyn i Gaworzyce poprzez wypełnienie ubytków frezowiną.

2006 r.

Przebudowa drogi dojazdową do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej na odcinku Korytów – do drogi wojewódzkiej nr 298.

2007 r.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na ulicy Głogowskiej w Gaworzycach.

2008 r.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych na ulicy Lipowej w Gaworzycach.

2009 r.

Wykonanie nawierzchni z frezowany na drodze gminnej nr 449/9 oraz na dz. Nr 450/1 w Gaworzycach.

2010 r.

Wykonanie dywanika asfaltowego na drogach dojazdowych do gruntów rolnych na ulicach Szkolnej, Krótkiej, Spokojnej i Stawnej.

 

  

 

 

GŁOSOWANIE

HERB

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 282
 • |
 • Wczoraj 409
 • |
 • W tym tygodniu 1624
 • |
 • W tym miesiącu 7569
 • |
 • Razem 179538