HERB

STAŁY NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH OGŁASZA STAŁY NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW DLA OSÓB CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.

Podstawa prawna:


Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Czytaj więcej: STAŁY NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 274
  • |
  • Wczoraj 343
  • |
  • W tym tygodniu 2152
  • |
  • W tym miesiącu 9201
  • |
  • Razem 169328

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.