Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie: Główna księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Wymiar etatu: 0,5

Ilość etatów: 0,5

Wydział: - księgowość

Data udostępnienia: 2016-12-20

Ogłoszono dnia: 2016-12-20 przez Krystyna Joniec

Termin składania dokumentów: do 2017-01-16 godz. 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2016

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Zaproszenie na wykład

 

GOPS w Gaworzycach zaprasza mieszkańców gminy na wykład dotyczący narkotyków,

dopalaczy i innych substancji uzależniających,

który odbędzie się w dniu 27.10.2016 r.
Jeśli chcesz lepiej chronić swoje dziecko, zapraszamy na wykład.
Lepiej prowadzić profilaktykę, niż zmagać się z uzależnieniem.

 

 

 

 

Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w projekcie

 

 

 

Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w projekcie

„Rozwój usług asystenckich skuteczną formą wspierania

w procesie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami”

 

Więcej na temat można przeczytać tu:

http://www.eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=233

MASZ PRAWO DO MEDIACJI

 

MASZ PRAWO DO MEDIACJI

 

Pod takim hasłem odbywać się będą obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji, który w tym roku przypada na dzień 20 października oraz Tygodnia Mediacji, który odbędzie się w dniach 17-22 października.

Czytaj więcej: MASZ PRAWO DO MEDIACJI

SPOTKANIE TEMATYCZNE KIEROWNIKÓWI DYREKTORÓW JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

 

Dnia 30.09.2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach odbyło się spotkanie tematyczne dyrektorów oraz kierowników jednostek pomocy społecznej z województwa dolnośląskiego.

Przedstawiciele instytucji omówili problemy opieki prawnej i kurateli nad osobami częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Zostały przeanalizowane zagadnienia z perspektywy prawnej oraz na podstawie studium przypadku.

Powyższe działania mają na celu poprawę sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie mają wsparcia w rodzinach i środowiskach lokalnych.

W ramach współpracy z p. Elżbietą Pawłowską Przewodniczącą Zarządu Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej wszelkie ustalenia i wnioski z w/w spotkania będą kolejną próbą i działaniem przedstawicieli jednostek pomocy społecznej w celu rozwiązania problemów, z którymi spotykają się w pracy z klientem.

Zostanie przygotowany i przesłany wniosek do Ministerstwa, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowych rozwiązań prawnych dotyczących pełnienia funkcji kuratora lub opiekuna prawnego dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

 

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w galerii: http://www.gaworzyce.com.pl/index.php/galeria/spotkanie-tematyczne-w-gops

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.