Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach:

STANISŁAW ROZWADOWSKI

Z IODO można kontaktować się w następujący sposób:

 • * listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

 • * za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

 

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, iż są już dostępne wnioski papierowe na świadczenie „Dobry start”, świadczenie wychowawcze „500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski można pobrać w siedzibie Ośrodka – ul. Dworcowa 95, Gaworzyce (pałac, II piętro).

 

          Od 1 lipca 2018 r. wnioski można składać online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl Natomiast od 1 sierpnia 2018 r. można będzie składać w/w wnioski w formie papierowej osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach lub też za pośrednictwem poczty.

 

          Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane do 30 listopada 2018 r. Wnioski złożone po 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 95, 59-180 Gaworzyce (zwany dalej: GOPS);

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • realizacji ustawowych zadań GOPS,

 • niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6. Ust 1 lit. C RODO,

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

 • pracownicy GOPS,

 • podmioty współpracujące z GOPS na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją świadczeń z pomocy społecznej,

 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa;

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;

 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 5. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń;

 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

"Dobry Start" 300 - informacje

 

Dobry Start” 300

Świadczenie „dobry start” - program mający na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci w wieku do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 r. i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „dobry start” są przyjmowane :

 • od 1 lipca do 30 listopada danego roku drogą elektroniczną

 • od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku wnioski składane drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub drogą pocztową).

Wnioski złożone po 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czytaj więcej: "Dobry Start" 300 - informacje

Wyhamuj w porę! Nie daj się uzależnić

 

W dniu 17.05.2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu profilaktycznego pn. "Wyhamuj w porę! Nie daj się uzależnić".

Przeprowadziliśmy ankiety wśród młodzieży szkolnej na temat internetu, alkoholu i palenia papierosów. Ankiety przygotował i przeanalizuje Pan Łukaz Bogucki – psycholog, terapeuta uzależnień.

W kolejnych etapach przewidziane są warsztaty - bezpieczny internet, wykład terapeuty uzależnień od alkoholu i internetu, rodzinny rajd do Szuwarowego Zakątka w Kłobuczynie (ognisko gry i zabawy), warsztaty bębniarskie czy też wyjazd do kina.

Zachęcamy młodzież oraz rodziców do aktywnego udziału w/w działaniach.

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.