Uwaga - skrócony czas w pracy w GOPS

ZARZĄDZENIE NR 8 /2018

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH

z dnia 13 sierpnia 2018r.

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 917 ze zm.), §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 169, poz.1650 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy nr Or.077.15.2015 z dnia 3 lutego 2015r  zarządzam, co następuje:

1.

 

W związku z upałami wprowadzam w okresie od 14 sierpnia 2018r. do 17 sierpnia 2018r. skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

2.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach w dniach od 14 sierpnia 2018r. do 17 sierpnia 2018r. będzie czynny w następujących godzinach:

 

14 sierpnia 2018r. od  7.00 do 14.00

15 sierpnia 2018r. nieczynny

16 sierpnia 2018r. od  7.00 do 14.00

17 sierpnia 2018r. od  7.00 do 14.00

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         Kierownik GOPS

                                                                                         Krystyna Joniec

Informacja o godzinach pracy

Uwaga mieszkańcy,

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

informuje o skróconych godzinach pracy również w przyszłym tygodniu:

 

Od dnia 6.08.2018 r. do 10.08.2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie czynny do godz. 14:00. (we wtorek do 15:00)

 

(na podstawie Zarządzenia nr 7/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 3.08.2018 r.)

 

Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym serdecznie przepraszamy.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

 

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, iż są już dostępne wnioski papierowe na świadczenie „Dobry start”, świadczenie wychowawcze „500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski można pobrać w siedzibie Ośrodka – ul. Dworcowa 95, Gaworzyce (pałac, II piętro).

 

          Od 1 lipca 2018 r. wnioski można składać online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl Natomiast od 1 sierpnia 2018 r. można będzie składać w/w wnioski w formie papierowej osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach lub też za pośrednictwem poczty.

 

          Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane do 30 listopada 2018 r. Wnioski złożone po 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 95, 59-180 Gaworzyce (zwany dalej: GOPS);

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • realizacji ustawowych zadań GOPS,

 • niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6. Ust 1 lit. C RODO,

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

 • pracownicy GOPS,

 • podmioty współpracujące z GOPS na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją świadczeń z pomocy społecznej,

 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa;

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;

 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 5. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń;

 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.