W imieniu Stowarzyszenia "Babskie Wzgórza" działającego na obszarze Wzgórz Dalkowskich zachęcamy osoby w wieku 60+ do udziału w projekcie "W zdrowym ciele zdrowy duch", realizowanym na terenie gmin: Gaworzyce, Radwanice, Żukowice i Nowe Miasteczko.

 

Obecnie trwa nabór uczestników do projektu - chętni powinni zgłosić chęć udziału do p. Marty Moskwa - tel. 691-884-101.

Działania realizowane w ramach projektu:

 

REALIZACJA WARSZTATÓW OUTDOROWYCH W KLUBACH SENIORA

 

W Klubach Seniora, które działają na terenie Gmin Radwanice, Gaworzyce, Żukowice i Nowe Miasteczko zostanie rozszerzona działalność o zajęcia, których dotychczas nie prowadzono. W każdym Klubie zostanie zatrudniony Animator Osób Starszych, który odpowiedzialny będzie za działalność i rozwój oferty animacyjno – kulturalno - edukacyjnej wśród uczestników projektu, przepływ informacji pomiędzy kadrą projektu a uczestnikami, ustalaniem harmonogramu na bieżąco z uczestnikami, komunikacją z uczestnikami i integracją grupy, jak również przygotowaniem sali na zajęcia itp. Działalność Klubów – w 4 gminach zintegruje środowiska osób pełno i niepełnosprawnych oraz zaktywizuje do wspólnych przedsięwzięć animacyjno - kulturalno - edukacyjnych zmierzających do poprawy jakości życia w regionie.

W ramach działalności Klubów Seniora będą PROWADZONE RÓŻNORODNE WARSZTATY dostosowane do potrzeb osób pełno i niepełnosprawnych po 60 roku życia. Będą to warsztaty tj. warsztaty outdoorowe pn. „nauka przez działanie".

Celem szczegółowym zajęć jest polepszenie kondycji psychicznej i dobrostanu psychicznego osób po 60 roku życia. Pobudzenie ich do działania i zaktywizowanie potencjału twórczego, rozbudzenie nadziei i optymizmu życiowego, zdobycie umiejętności efektywnego gospodarowania czasu wolnego, zdobycie umiejętności poszukiwania i wyboru ofert kulturalnych. CELEM ZAJĘĆ OUTDOOROWYCH BĘDĄ POZYTYWNE ZMIANY W RELACJACH Z OTOCZENIEM, poprawa umiejętności niezbędnych w codziennym życiu- zaradność, wzrośnie ich poziom samooceny, motywacji i chęci do działania.

 

REALIZACJA WARSZTATÓW PN. AKADEMIA ZDROWEGO ŻYCIA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SENIORA

 

RODZAJ - WARSZTATY PN. AKADEMIA ZDROWEGO ŻYCIA - w tym bloku szkoleniowym warsztaty odbędą się w 3 formach i będą to prelekcje, indywidualne konsultacje oraz praktyczne zajęcia warsztatowe. Seniorzy poznają ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA ORAZ PROFILAKTYKI ŻYWIENIA w odniesieniu do chorób cywilizacyjnych. PRAKTYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE.

Uczestnicy otrzymają wiedzę na temat poprawnego czytania etykiet oraz właściwego zastosowania ziół w praktyce. Wszystkie czynności wykonają samodzielnie pod okiem dietetyka przygotowując właściwe posiłki. Będą to zajęcia praktyczno-teoretyczne w zakresie: właściwego doboru produktów wzmacniających zdrowie i poprawiających samopoczucie, odpowiedniego łączenia produktów oraz przyrządzania potraw zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

 

REALIZACJA WARSZTATÓW PN. SENIOR ART W KLUBACH SENIORA

 

Zostaną zastosowane różne techniki rękodzielnicze na zajęciach, w zależności od potrzeb i zainteresowań seniorów w klubach, działających na terenie różnych gmin. Zostaną przeprowadzone warsztaty przy wykorzystaniu TECHNIK; FILCOWANIE, PAPIER CZERPANY w trakcie warsztatu powstaną niekonwencjonalne obrazy, arcydzieła, CERAMIKA, HAFT, a w tym Haft krzyżykowy, Inne formy haftowania, Wyszywanie gotowych wzorów, Tworzenie własnych kompozycji, PIROGRAFIA, w tym wypalanie wzorów na drewnie, ozdabianie drewnianych przedmiotów, rysowanie kompozycji na drewnie, MAKRAMA, SCRAPBOOKING ozdabianie kartek okolicznościowych, ozdabianie ramek na zdjęcia, tworzenie gotowych elementów, ozdabianie papieru różnymi tworzywami, BUKIECIARSTWO. W ramach zajęć z bukieciarstwa – florystyki uczestnicy opanują istniejące trendy, jakie panują w bukieciarstwie, oraz poznają poszczególne rośliny, z których można układać bukiety. Zajęcia dostarczą praktycznej wiedzy na temat gatunków roślin ozdobnych i specyfiki ich uprawy. Krok po kroku omówione zostaną zasady komponowania bukietów na różne okazje. BIBUŁKARSTWO Warsztaty rozwiną wśród seniorów przede wszystkim myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwią zapamiętywanie, uczą estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Wszystkie warsztaty sprzyjać będą integracji i wymianie różnorodnych doświadczeń również pomiędzy uczestniczkami i uczestnikami warsztatów.

 

REALIZACJA ZAJĘĆ RUCHOWO – PROZDROWOTNYCH PN. UNIA ZDROWIA W KLUBACH SENIORA

 

Oferta zajęć będzie dostosowana do potrzeb grupy, z uwzględnieniem wieku uczestników 60 plus i stopnia niepełnosprawności. Celem warsztatów jest podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej uczestników, ale przede wszystkim zmotywowanie ich do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie. Celem warsztatów jest aktywizacja ruchowa oraz propagowanie zdrowego żywienia, poprzez podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej i aktywizacji fizycznej.

 

REALIZACJA WARSZTATÓW ANIMACYJNO - TEATRALNYCH PN. SZTUKA TOLERANCJI W KLUBACH SENIORA

 

W każdym Klubie zostanie przeprowadzonych 15 godzin warsztatów teatralnych.

Celem warsztatów jest uświadomienie, jaki wpływ na dalszy przebieg życia mogą mieć małe wydarzenia. Na warsztatach uczestnicy stworzą etiudy aktorskie na podstawie doświadczeń ze swojego życia. Poznają również odpowiednie techniki i narzędzia aktorskie do stworzenia krótkich form aktorskich. Uczestnicy będą brać udział w zajęciach kulturalnych z uwagi na ograniczony dostęp do oferty kulturalnej, a dzięki tego typu warsztatom sami sobie stworzą odpowiednie warunki i kontakt z kulturą. Na koniec projektu podczas SENIORIADY uczestnicy przedstawią swoje etiudy przed zaproszonymi gośćmi.

 

MARSZ PO ZDROWIE

 

Zostanie zorganizowany marsz z kijkami nordic walking, w którym uczestniczyć będzie, co najmniej 50 seniorów, gdyż bierzemy pod uwagę, że osoby niepełnosprawne czy z ograniczeniami ruchowymi nie będą miały możliwości brania czynnego udziału w zajęciach sportowych. Zostanie im zaproponowane wspieranie koleżanek i kolegów biorących udział w marszu. Do czynnego uczestnictwa w Marszu zostaną zaproszone również rodziny seniorów, w celu większej promocji wydarzenia i zaprezentowania swoich umiejętności. Dzięki temu wydarzenie będzie miało charakter regionalny, jak również rodzinny. Będzie to jednodniowe wydarzenie promujące aktywny tryb życia i efektywnie spędzany czas wolny. Przewiduje się, iż uczestnicy marszu pokonają 2 kilkometrowy odcinek drogi i zintegrują się wzajemnie w celu kontynuacji działań projektowych i grupowego uprawiania sportu powszechnego. Podczas marszu zostaną przeprowadzone konkursy sportowe w 3 kategoriach. Zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami wyróżnione osoby. W marszu uczestniczyć będzie społeczność lokalna, władze samorządowe, organizacje pozarządowe oraz media. Duży wkład wniosą wolontariusze współpracujący ze Stowarzyszeniem oraz jednostkami samorządów terytorialnych, którzy będą zajmować się pracami organizacyjnymi, oznakowaniem terenu przed wydarzeniem oraz porządkowaniem terenu po zakończeniu Marszu.

 

WYJAZD STUDYJNY

 

Wyjazd Studyjny zostanie przeprowadzony w celu propagowania zdrowego stylu życia seniorów biorących udział w projekcie. Seniorzy podczas wyjazdu wykorzystają zdobyte umiejętności zarówno teoretyczne jak i praktyczne z nordic walking i zajęć ruchowych na sali. Wyjazd zostanie zorganizowany do miejsca turystycznego, w którym seniorzy będą mogli wymienić się doświadczeniami, zdobyć dodatkową wiedzę jak również poznać teren krajoznawczy. Wyjazd będzie miał charakter aktywny, lecz dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zostanie zorganizowany do miejsca oddalonego o najwięcej 100 km od miejsca zamieszkania seniorów, aby seniorzy nie czuli dyskomfortu długiej jazdy autokarem. Miejsce wyjazdu zostanie wybrane z seniorami podczas prowadzenia bloków szkoleniowych ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną, aby włączyć ich aktywnie w proces realizacji projektu i aby to była ich decyzja, dokąd jechać i jaki efekt osiągnąć poprzez wyjazd.

 

SENIORIADA

 

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana dla wszystkich Klubów łącznie SENIORIADA. Zostaną zaproszeni uczestnicy projektu, przedstawiciele władz samorządowych, kadra zarządzająca i merytoryczna. W wydarzeniu będzie uczestniczyć, co najmniej 100 osób. Uroczystość prowadzona będzie przez konferansjera i prelegentów. Seniorzy z wszystkich klubów BĘDĄ AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W OPRAWIE ARTYSTYCZNEJ UROCZYSTOŚCI, gdyż PRZEDSTAWIĄ SWOJE ETIUDY, przygotowywane przez wiele miesięcy na warsztatach animacyjno – teatralnych. Ponadto podjęte zostaną tematy na temat pasji seniorów oraz możliwości do rozwoju tych pasji w zakresie wolontarystycznym i propagowania zdrowego stylu życia. Nastąpi wymiana doświadczeń, popularyzacja dobrych praktyk, burza mózgu na temat przyszłych potrzeb, oraz dalszej kontynuacji działań. Zainicjowana zostanie dyskusja na temat aktywnego starzenia się, czyli na korzystaniu z licznych możliwości wynikających z dłuższego życia.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 255
  • |
  • Wczoraj 371
  • |
  • W tym tygodniu 626
  • |
  • W tym miesiącu 7062
  • |
  • Razem 311665