Gminny punkt konsultacyjny ds. uzależnień

 

Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

ul. Dworcowa 200

Tel. kontaktowy: 76 8316 285 w. 39

 

(dodatkowo - tylko w dniach dyżurów 76 8316 220)

 

Podstawowe zadanie punktu konsultacyjnego:
 
- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowane do leczenia specjalistycznego,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
- gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
 
Pismo do komisji, z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej sprawy, można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce lub przesyłać na adres:

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce
 
Od 1 marca  2017r. w punkcie konsultacyjnym dyżury pełni:
Pan Łukasz Bogucki – psycholog  - w każdy poniedziałek tygodnia  w godz. od 15.30 do 17.30
 
W ramach zadań przewidzianych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii od 1 marca 2017r. na terenie naszej Gminy prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci w świetlicach wiejskich:
- w Koźlicach, w każdy poniedziałek tygodnia od 15.30 do 17.30,
- w Dalkowie, w każdą środę tygodnia od godz. 15.30 do 17.30,

- w Dzikowie, w każdy czwartek tygodnia  od godz. 15.30 do 17.30.

Zajęcia, mają na celu m.in :
• organizowanie dzieciom czasu wolnego,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
• rozwijanie kultury osobistej,
• poprawę  sprawności fizycznej,Do świetlic są przyjmowane dzieci  w wieku od 7 do 12 lat , szczególnie wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju (liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na warunki lokalowe).

 

Do przyjęcia dziecka wymagana jest zgoda rodziców.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 13
  • |
  • Wczoraj 466
  • |
  • W tym tygodniu 1238
  • |
  • W tym miesiącu 7674
  • |
  • Razem 312277