Gmina Gaworzyce - Aktualności

Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ogłasza konkurs grantowy w ramach X Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2017 r.


W ramach tej edycji wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Dofinansowanie otrzymają te projekty, które:

 • - zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • - wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • - mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • - przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • - będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • - będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
 • - proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Realizacja inicjatyw przez lokalne organizacje ubiegające się o dotację będzie możliwa w okresie od 1 czerwca  2017r. do 31 grudnia 2017r. Pula środków na realizację inicjatyw wynosi, co najmniej 65.000 złotych.

 

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą się ubiegać o dotacje do 6 tys.zł na realizację zadania służącego dobru wspólnemu.

 

Wnioski na realizację inicjatyw lokalnych, organizacja powinna złożyć w okresie od dnia 26 kwietnia 2017r. do dnia 26 maja 2017r. do godz. 23:59 jedynie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków aplikacyjnych.

 

WIĘCEJ INFORMACJI - KLIKNIJ

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja 2017 r. tj. wtorek

Urząd Gminy w Gaworzycach będzie nieczynny

(dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę,
11 listopada 2017 r.)

 

Za wszelkie utrudnienia z tego powodu serdecznie przepraszamy.

Ogłoszenie: Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach

 

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Wymiar etatu: 0,5

Ilość etatów: 0,5

Wydział: - księgowość

Data udostępnienia: 2017-04-26

Ogłoszono dnia: 2017-04-26 przez Krystyna Joniec

Termin składania dokumentów: do 2017-05-12 godz. 15:00:00

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

 

 

OGŁOSZENIE

 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ogłasza nowy nabór na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach w związku z rezygnacją kandydata wyłonionego w drodze konkursu.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

 

Czytaj więcej: Nabór - Główny Księgowy w GOPS w Gaworzycach

Data NAZWA ZGŁOSZENIA

Zakres planowanych utrudnień
24 kwietnia Projekt TOR – obiekt WD-18 – ETAP 5A i 5B – budowa węzła Głogów Zachód - skrzyżowanie dróg krajowych nr 3 i 12 Wprowadzenie etapu 5A. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada budowę włączenia drogi tymczasowej do drogi krajowej nr 3 wraz z budową drogi tymczasowej. Droga DK3 zostanie przewężona na odcinku 230m w stronę Zielonej Góry (zamknięcie pobocza) na czas wprowadzenia tymczasowej organizacji. Planowany okres obowiązywania organizacji: około 2 tygodnie.
24 kwietnia Projekt TOR – obiekt WD-18 – ETAP 4 – budowa węzła Głogów Zachód - skrzyżowanie dróg krajowych nr 3 i 12 Wprowadzenie etapu 4. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada zamknięcie wlotu południowego DK12 do drogi DK3 i przełożenie ruchu na wybudowaną drogę tymczasową. Na DK3 powstanie lewoskręt, oraz pas włączeniowy umożliwiające płynną komunikację na skrzyżowaniu. Planowany okres obowiązywania organizacji: około pół roku.
28 kwietnia Projekt TOR – obiekt WD-14 – Projekt organizacji ruchu na czas budowy - otwarcie drogi powiatowej nr 1153D m. Grabik Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zakłada otwarcie nowo wybudowanego odcinka drogi DP1153, przy zachowaniu istniejącej geometrii skrzyżowania drogi powiatowej z drogą krajową nr 3. Na ww. nowo wybudowanym odcinku (ok.400m) zostaną wprowadzone znaki zakazu wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60km/h . Planowany okres obowiązywania organizacji: ok. 1 rok.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 287
 • |
 • Wczoraj 426
 • |
 • W tym tygodniu 1080
 • |
 • W tym miesiącu 8819
 • |
 • Razem 146171