Gmina Gaworzyce - Aktualności

 

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WS. UZYSKANIA OPINII MIESZKAŃCÓW DOT. ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW GMINY GAWORZYCE

 

ZOBACZ PROTOKÓŁ

                      
               OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że w związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie gminy Gaworzyce zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, na terenie naszego powiatu brane są pod uwagę drzewa owocowe, krzewy owocowe, truskawki, zboża ozime, zboża jare.

 

Wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o powołanie Komisji  ds. szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i działach  specjalnych produkcji rolnej. Po powołaniu Komisji przez Wojewodę Urząd   Gminy w Gaworzycach rozpocznie procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR).


W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).

 

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:
- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2018,
- kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).


Druki wniosku wraz z załącznikami  dostępne są w Urzędzie Gminy w Gaworzycach ul. Dworcowa 95, pok. Nr 8 oraz na stronie internetowej gminy i na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Pliki do pobrania:

 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 27.01.2015 r.

2. Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających dokumentacji

3. Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełną dokumentację

4. Wniosek Rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym.

Dnia 21 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego dla naszych Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji pozyskanej z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W miesiącu marcu br., przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki temu programowi do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafić ma sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych. W ramach konkursu można było zakupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt ratownictwa drogowego.

 

Nasz wniosek został pozytywnie oceniony, otrzymaliśmy ponad dwadzieścia jeden tysięcy złotych, za które zakupiono:
- defibrylator PHILIPS dla OSP Kłobuczyn,
- rozpierak cylindryczny LUKAS R410 oraz zestaw łańcuchów LUKAS KSV11 dla OSP Gaworzyce.

 

Cytując słowa Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry: „Męstwo i ofiarność w ratowaniu życia innych to największa szlachetność, na jaką można się zdobyć, zwłaszcza jeśli czyni się to z narażeniem własnego życia. Jest to postawa godna najwyższego podziwu”  dlatego postanowiono wspomóc strażaków ochotników w tej trudnej służbie poprzez uruchomienie środków z Funduszu Sprawiedliwości na pomoc poszkodowanym na miejscu zdarzenia.


Z powyższym utożsamiają się także władze naszej Gminy, stąd też nasze działania zwieńczone przekazaniem zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości sprzętu dla strażaków ochotników.

 

Urząd Gminy w Gaworzycach przypomina, że 15 maja 2018 r. minął termin obowiązkowej opłaty od posiadania psa. Roczna opłata od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,  wynosi 10,00 zł.

 

Opłatę należy uiścić bez wezwania na konto bankowe: 93 8653 0004 0000 0093 4507 0004 wpisując tytuł: opłata za posiadanie psa 2018.

 

Opłaty od posiadania psów, zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie pobiera się od:


1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 30
  • |
  • Wczoraj 347
  • |
  • W tym tygodniu 30
  • |
  • W tym miesiącu 7096
  • |
  • Razem 336849