Gmina Gaworzyce - Aktualności


 

Posiadacz zwierzęta gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż do 31 grudnia.

 

Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

 

Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

 

Nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysosce zjadliwej grypy ptaków.

 

 

W dniach 21-22 listopada br. przedstawiciele Urzędu Gminy Gaworzyce brali udział w 2-dniowym szkoleniu dot. zarządzania dziedzictwem lokalnym, prowadzonym przez ekspertów z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Odbyło się ono w naszym regionie z inicjatywy Gminy Gaworzyce, a dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego odbyło się w Polkowicach, w sali konferencyjnej Starostwa, które pomieściło wszystkie osoby zainteresowane obszernym tematem dziedzictwa kulturowego (kolejny głos za tym, że współpraca się opłaca).

 

Ważnym założeniem spotkania było uczestnictwo w nim osób zajmujących się różnymi dziedzinami, gdyż dziedzictwo to temat obszerny, do którego powinno się podchodzić interdyscyplinarnie. Stąd udział w szkoleniu wzięli nie tylko właściciele zabytków, ale także osoby zajmujące się zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną zabytków, pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, promocją czy organizacją życia kulturalnego w gminach.

 

Podczas spotkania poruszane były następujące tematy:

 

- dziedzictwo - jak je identyfikować i wartościować,

- narzędzia prawne ochrony zabytków,

- realizacja projektów i źródła finansowania,

- zagrożenia dla dziedzictwa,

- sposoby na zagospodarowanie zabytków,

- jak rozwijać przedsiebiorczość lokalną opartą o dziedzictwo - ekonomiczny wymiar dziedzictwa, mechanizmy wsparcia, produkty regionalne,

- jak angażować społeczność lokalną w działania gminy,

- jak edukować o lokalnym dziedzictwie,

- dziedzictwo w planowaniu strategicznym gminy.

 

Czas poświęcony na szkolenie był niezwykle wartościowy, gdyż obejmował wiele perspektyw, wiele spojrzeń na temat dziedzictwa i pozwolił rozbudzić wiele refleksji.

 

Warto, aby każdy z nas zastanowił się nad tym, co może zrobić dla dziedzictwa. Warto też, abyśmy mijając swoje otoczenie, mieli świadomość, co mijamy, ile dla nas znaczy, na ile jest ono ważne, co możemy dla niego zrobić. Przede wszystkim warto o dziedzictwie rozmawiać, warto dociekać i warto edukować.

 

 

 

W poniedziałek, 27 listopada br. tj. poniedziałek, o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej
w Gaworzycach, klasa nr B-12 odbędzie się walne zebranie Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Zachęcamy do udziału w nim wszystkich, którym leży na sercu rozwój sportu wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Gaworzycach.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do członków prosimy o wypełnienie deklaracji. Deklarację można będzie wypełnić również na miejscu.

 

Podczas zebrania zostanie powołany nowy Zarząd, który liczyć może od 5 do 7 członków, w tym wyłoniony zostanie Prezes oraz Sekretarz.

 

Głównym celem Uczniowskiego Klubu Sportwego będzie działalność na rzecz rozwoju sportu na rzecz uczniów naszej szkoły. Reaktywacja Uczniowskiego Klubu Sportowego pozwoli m.in. na udział w licznych konkursach, w których można pozyskać środki na wspieranie zadań statutowych, co z pewnością przyczyni się do zbudowanie atrakcyjnej oferty zajęć sportowych.

 

Warto pamiętać, że UKS realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrketorem Szkoły, Radą Szkoły, klubami sportowymi, a także władzami samorządowymi i sportowymi.

 

Do pobrania:

- DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

- STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

 

Z poważniem,

 

Elżbieta Cieniuch

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaworzycach

 

 

 

Zachęcamy do udziału w wyjątkowym projekcie, który nosi nazwę "Korzenie Wzgórz Dalkowskich". Jak sama nazwa każe się domyślać, nawiązuje on do "korzeni" mieszkańców Dalkowa. Inicjatorzy akcji pragną dotrzeć do byłych lub obecnych mieszkańców Dalkowa, którzy zechcą podzielić się jakimiś wiadomościami, wspomnieniami czy fotografiami obrazującymi Dalków kiedyś.

Dnia 7 grudnia br. dla wszystkich chętnych porozmawiać o miejscowości odbędzie się ognisko podsumowujące.

 

Serdecznie prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu informacji, w szczególności pragniemy, aby dotarła ona do osób starszych, ale i osób, które mieszkają gdzieś indziej, a mimo to wspomnienia z Dalkowa są w nich wciąż żywe.

Wieczorem 11 listopada w Kłobuczynie w świetlicy przy bibliotece w Kłobuczynie miała miejsce wieczornica przygotowana przez pracowników Filii Biblioteki w Kłobuczynie oraz dzieci i młodzież. Wśród licznych uczestników spotkania nie zabrakło Wójta - pana Jacka Szwagrzyka, Przewodniczącej Rady Gminy - pani Danuty Pawliszyn, Dyrektor Biblioteki - pani Bronisławy Golonki, Dyrektor Przedszkola - pani Ali Cieślak, Sołtysa Kłobuczyna - pana Sławomira Mamzera oraz strażaków z OSP Kłobuczyn. 

 

Występ przygotowany na tę ważną okoliczność pełen był pieśni i piosenek żołnierskich, a także patriotycznych wierszy. Gościnnie na wieczornicy pięknie wystąpiły dzieci z grupy „Tęczowe Nutki” prowadzonej przez panią Anię Andrzejewską przedstawiając „Jest taki kraj , takie miejsce”. Spotkanie stało się świetną lekcją historii oraz miłości do naszej Ojczyzny dla wszystkich uczestników ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży  - młodych Polaków. Należy pamiętać  i przekazywać naukę, którą daje nam historia naszej Ojczyzny, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, lecz trzeba ją nieustannie zdobywać i potwierdzać w codziennym życiu. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przygotować i uczcić tak ważne święto nas wszystkich.

 

nadesłano

 

GALERIA ZDJĘĆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 30
  • |
  • Wczoraj 409
  • |
  • W tym tygodniu 439
  • |
  • W tym miesiącu 8748
  • |
  • Razem 253315