Gmina Gaworzyce - Aktualności

Dzisiaj w Szkole Podstawowej w Gaworzycach odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 

Zwycięzacami gminnych eliminacji w I kategorii wiekowej są:

- Julia Demska (17 pkt)

- Maja Rygiel (16 pkt)

 

Zwycięzcami gminnych eliminacji w II kategorii wiekowej są:

- Magdalena Chołoda (18 pkt)

- Eryk Pieczarka (14 pkt)

 

 

Osoby te wezmą udział w elimiancjach powiatowych, które odbędą się 21 marca w Chocianowie. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursu!

 

Na trzecich pozycjach uplasowały się Hanna Kałużna i Katarzyna Droszczak, niestety tylko zdobywcy 2 pierwszych miejsc, kwalifikują się do kolejnego etapu. Dziewczętom życzymy powodzenia w przyszłym roku. Wyróżnić trzeba jednak wszystkich uczestników konkursu - dobrze, że są wśród nas młodzi, których fascynuje straż pożarna i wiedza w tym zakresie.

 

Zawiadamiam, że XXX SESJA RADY GMINY GAWORZYCE
odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 15.00
w Pałacu w Gaworzycach


Porządek obrad:


  1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.    Przedstawienie porządku obrad.
  3.    Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
  4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie między sesjami.
  5.    Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  6.    Informacja Wójta Gminy na temat stanu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2018 oraz źródeł ich finansowania.
  7.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w roku 2017.
  8.    Informacja Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach na temat działalności Zakładu za rok 2017.
  9.    Wnioski i zapytania.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2018 rok.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Gaworzyce na lata 2016-2022".
15.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gaworzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gaworzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
17.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania.                
18.    Sprawy różne.
19.    Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn

Wczoraj, tj. 20 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w Gaworzycach, przy ul. Szkolnej 211a miało miejsce otwarcie nowego Przedszkola w Gaworzycach.

 

Było kolorowo, miło i gościnnie, bowiem nowy budynek odwiedziło wielu wyjątkowych gości, w tym Jego Ekscelencja - Ks. Biskup Tadeusz Lityński, Pani Magdalena Bednarska-Wajerowska - Dyrektor Departmentu ds. Wdrażania EFRR z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego, Włodarze Powiatu Polkowickiego, Gmin z terenu Powiatu Polkowickiego i Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Radni oraz Sołtysi z terenu Gminy Gaworzyce, Dyrekrorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Gaworzyce, Pani Helena Lachowicz i Marzenna Badecka - byłe Dyrektorki Przedszkola w Gaworzycach, Pani Jolanta Orzłowska - wizytator z Kuratorium Oświaty, przedstawiciele zespołu projektowego - Anna Zagórniak (A-Z Projekt), przedstawiciele wykonawcy - firmy Budrem, dyrektorzy zaprzyjaźnionych przedszkoli z Jerzmanowej i Grębocic, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG - Łukasz Puźniecki a także liczne grono sympatyków Przedszkola oraz Rodzice naszych pociech.

 

Przedszkolaki wraz ze swoimi ulubionymi (najlepszymi Paniami pod słońcem!) przygotowały występ artystyczny, który rozczulił naszych gości sprawiając, że wydarzenie było przemiłe i pełne uśmiechu. Był nawet walczyk, do którego dzieci zaprosiły gości.

 

Miłą niespodzianką podczas uroczystości było nadanie tytułu "Przyjaciela Przedszkola Publicznego w Gaworzycach", które otrzymali: Wójt Gminy - Jacek Szwagrzyk, Przewodnicząca Rady Gminy - Danuta Pawliszyn, p. Beata Taczyńska-Pietruś, p. Bogusława Samul oraz p. Elżbieta Moszkowicz.

 

 

Nowe Przedszkole udało się wybudować po 60 latach funkcjonowania w dawnym miejscu. Jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w regionie.
W nowym budynku jest 5 oddziałów i miejsce dla 125 przedszkolaków. Stworzono tu również warunki edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Ogromna w tym zasługa środków zewnętrznych.
 
Na realizację tej inwestycji Gmina Gaworzyce pozyskała 1.507.729,32 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7. Infrastruktura Edukacyjna, działanie 7.1.1. – Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI.
Całkowita wartość zadania wynosi 4.614.802,82 zł, z czego poziom dofinansowania stanowi 37,6% kosztów kwalifikowalnych.

 

Najmilszą wiadomość przekazała nam obecna podczas wczorajszej uroczystości dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego, którą poinformowała o pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego ws. zwiększenia dotacji na "Budowę przedszkola w Gaworzycach" do kwoty 2 mln 400 tys. zł.

 

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

 

 

Dziś o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie nowego Przedszkola w Gaworzycach.

 

UWAGA


Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017"


Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.


Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:


1.    we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
•    jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
•    płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),  
•    wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),  
•    premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
•    potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.


Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.

 

Więcej informacji: ARIMR w Polkowicach, nr telefonu 76/845 52 53 lub Doradca rolny - Justyna Chodorowska 76/ 845 46 93

W czwartek, 8 lutego w Szkole Podstawowej w Gaworzycach odbyły się Warsztaty Konsultacyjne w ramach programu Aktywne Szkoły MultiSport (ASM) (https://aktywneszkoly.pl). Warsztaty są elementem Rozgrzewki, czyli drugiego etapu Turnieju ASM, a ich celem jest wypracowanie Planu Treningowego dla szkoły.

 

Plan Treningowy to zestaw skutecznych w realizacji działań zwiększających poziom codziennej aktywności fizycznej uczniów.  Chcemy, by uczniowie szkoły w Gaworzycach mieli energię do działania i chęć do nauki, byli samodzielni i nie bali się stawiać czoła codziennym wyzwaniom, również poza szkołą. Powiedzenie „ruch to zdrowie”, należy rozumieć już nie tylko w kontekście poziomu odporności dziecka, ale też w trosce o jego prawidłowy rozwój, zdolności poznawcze i optymalną pracę młodych mózgów.


Cieszy nas wysoka frekwencja podczas warsztatów konsultacyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele kadry pedagogicznej, rodziców, władz lokalnych, a także uczniowie, którzy wspierając organizację warsztatów promowali słuszną ideę Wolontariatu.


Dzięki zaangażowaniu wszystkich obecnych powstaje wszechstronny Plan Treningowy, odnoszący się zarówno do funkcjonowania samej szkoły, jak i jej najbliższego otoczenia.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy zmieniać świat dzieci na lepszy.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 23
  • |
  • Wczoraj 252
  • |
  • W tym tygodniu 2172
  • |
  • W tym miesiącu 8014
  • |
  • Razem 290844