Gmina Gaworzyce - Aktualności

Nawałnice, które w ostatnim czasie przeszły przez nasz region nie oszczędziły też pięknego, szlachetnego dębu w gaworzyckim parku. Mamy nadzieję, że jednak okazały dąb, o którym mówi się przecież, że jest silny ("silny jak dąb") przetrwa i będzie cieszył oczy przez wszystkie pory roku.

 

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

 

ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na "Przbudowie drogi gminnej nr 100097D w miejscowości Kłobuczyn"

 

"(...) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach, dnia 25 lipca 2017 r., wydał postanowienie znak: ZNS-700/57/17, w którym stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia"

 

Zobacz pełną treść Obwieszczenia

Informujemy, że projekt pt. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych w Gminie Gaworzyce" złożony przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w partnerstwie z Gminą Gaworzyce w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 10.2 - „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został rekomendowany do dofinansowania. Na wzbogacenie oferty edukacyjnej udało się pozyskać kwotę 226.216, 13 zł.

 

Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2017r. – 31.06.2018r.,  a jego celem jest zapewnienie nauczycielom i uczniom odpowiedniej oferty edukacyjnej, która wpłynie na podniesienie ich poziomu wiedzy. Projekt odnosi się do 156 uczniów oraz do 15 nauczycieli Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach.

 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym wzbogacimy ofertę edukacyjną w zakresie zajęć wyrównawczych z matematyki i j.polskiego oraz zajęć rozwijających z matematyki. W programie przewidziano również zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tj. zajęcia terapeutyczne i logopedyczne. Ważnym aspektem realizowanego wniosku będzie przyotowanie uczniów szkoły do życia w społeczeństwie informacyjnym. W tym celu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, pomocny w tworzeniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywanuia informacji z różnych źródeł.

 

Miło nam poinformować, że udało się pozyskać środki finansowe na remont płyty boiska sportowego w Gaworzycach.

 

Projekt złożony przez Gminny Ludowy Klub Sportowy Gaworzyce, przy współpracy z Urzędem Gminy, otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 49.000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku („Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – Poprawa bazy sportowej. 


Remont płyty boiska w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu wartości użytkowej obiektu, przez co nie tylko nasi sportowcy, ale również mieszkańcy Gaworzyc otrzymają bezpieczne a zarazem atrakcyjne miejsce, w którym będą mogli aktywnie spędzać czas i uprawiać sport. Remont boiska pozwoli na stworzenie optymalnych warunków do uprawiania sportu, zagwarantuje bezpieczeństwo jego użytkownikom, zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym, podczas zabaw, lekcji wychowania fizycznego czy rozgrywek ligowych piłki nożnej. Niewątpliwie po wykonaniu remontu płyty boiska podniesiony zostanie standard tego obiektu.

 

Prace na boisku rozpoczną się po podpisaniu umowy, we wrześniu br.

 

 

Uwaga mieszkańcy,

 

od dnia 17.08.2017 r. tj. czwartek wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu pn. "Projekt organizacji ruchu na czas budowy odcinka drogi obsługłującej DO-8 Etap 1"

 

Projekt zakłada zwężeni jezdni drogi DK3 (km 345+600-345+800) do jednego pasa o szerokości 3,5m. Ruch będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu ręcznym. Na odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h.

 

Okres obowiązywania: ok. 2 tygodnie.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego została podpisana umowa na zadanie, w ramach którego w Wierzchowicach wybudowana zostanie sieć wodno-kanalizacyjna wraz z przyłączami a także przebudowana stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków. Na realizację tej operacji Gmina Gaworzyce pozyskała blisko 2 miliony złotych (dokładnie: 1999999,00 zł). Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019.

 

 

 

Czytaj więcej: Blisko 2 miliony na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Wierzchowicach

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 68
  • |
  • Wczoraj 401
  • |
  • W tym tygodniu 2262
  • |
  • W tym miesiącu 8876
  • |
  • Razem 217209