Gmina Gaworzyce - Aktualności

Zawiadamiam, że XXVII SESJA RADY GMINY GAWORZYCE
odbędzie się 30 października 2017 r. o godz. 16.00
w Pałacu w Gaworzycach

 


Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2016/2017.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie między sesjami.
6.    Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
7.    Informacja Wójta Gminy na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg.
8.    Wnioski i zapytania.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
15.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania.                
16.    Sprawy różne, w tym:
          - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Gaworzyce na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Gaworzyce;
          - Informacja Wójta Gminy Gaworzyce na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych.
17.    Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn
               

Tradycyjne rzemiosło odchodzi do lamusa? Oczywiście, że nie! Jeśli na co dzień udowadniasz, że ręcznie tworzona ceramika albo kraftowe piwo to warte uwagi produkty, przyjrzyj się bliżej możliwości dofinansowania dla mikroprzedsiębiorców-rzemieślników. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca niedawno umieściła ogłoszenie o nadchodzącym, październikowym naborze wniosków na innowacje w rzemiośle.


Dzięki dofinansowaniu możesz zakupić m. in. nowe kadzie browarnicze, formy serowarskie czy inne narzędzia, które pomogą Ci w unowocześnieniu rzemieślniczej działalności – tak, aby stała się bardziej atrakcyjna dla konsumentów.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

    

 GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W GAWORZYCACH

informuje o bezpłatnych konsultacjach, bez skierowania:

NIETRZYMANIE MOCZU U KOBIET

Przyjęcia: środy godz. 15.00

Przyjmuje lekarz medycyny Marek Chlamtacz

specjalista urolog, chirurg

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW I OSÓB, KTÓRE SKŁADAJĄ WNIOSKI O DOPŁATY OBSZAROWE I MATERIAŁ SIEWNY


Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.


Europejski Bank Centralny opublikował dziś kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.


W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości
•    Jednolita płatność obszarowa - 461,55 zł/ha
•    Płatność za zazielenienie - 309,77 zł/ha
•    Płatność dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha
•    Płatność dodatkowa - 177,02 zł/ha
•    Płatność do bydła - 291,03 zł/szt.
•    Płatność do krów - 371,46 zł/szt.
•    Płatność do owiec - 101,85 zł/szt.
•    Płatność do kóz - 60,08 zł/szt.
•    Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) - 606,52 zł/ha
•    Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) - 303,26 zł/ha
•    Płatność do roślin pastewnych - 386,46 zł/ha
•    Płatność do chmielu - 2 198,06 zł/ha
•    Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 163,02 zł/ha
•    Płatność do buraków cukrowych - 1 563,46 zł/ha
•    Płatność do pomidorów - 1 654,30 zł/ha
•    Płatność do truskawek - 1 118,75 zł/ha
•    Płatność do lnu - 374,86 zł/ha
•    Płatność do konopi włóknistych - 303,06 zł/ha
•    Płatność do tytoniu - Virginia - 3,82 zł/kg

 

Źródło: MRiRW
============================================================
Dopłaty do materiału siewnego kategorii kwalifikowany


       Stawki dopłat w 2017 r. wyniosą:
•    92,45 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
•    147,90 zł - w przypadku roślin strączkowych;
•    462,25 zł - w przypadku ziemniaków.


Źródło: MRiRW

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 294
  • |
  • Wczoraj 429
  • |
  • W tym tygodniu 723
  • |
  • W tym miesiącu 4686
  • |
  • Razem 237577